Projekt „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika w Róży”.


pomnik2

"ZAWSZE RAZEM” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miejscowości Łuszczacz i Róża realizuje projekt pn. „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika w Róży”.

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem zadania jest zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego poprzez renowację pomnika historii w Róży oraz zagospodarowanie terenu wokół niego, celem poprawy stanu i dostępności turystycznej obiektów na terenie Gminy Susiec.
Niebawem rozpoczną się prace renowacyjne obejmujące pomnik i krzyż. Warto dodać, że Pomnik wcześniej usytuowany był w lesie, w miejscu dawnej leśniczówki (gajówki), na pamiątkę wydarzeń z 1943 roku. Wg przekazów historycznych 2 lutego 1943 roku po bitwie pod Zaborecznem, właśnie w Róży odpoczywała 5 kompania tomaszowskiego obwodu Batalionów Chłopskich dowodzona przez por. Stanisław Ligenza ps. „Grom”. Mieścił się tam również sztab obwodu i punkt sanitarny z rannymi po bitwie i innych akcjach partyzanckich. W wyniku obławy, Hitlerowcy otoczyli wieś mimo, iż „Grom” wyprowadził swój oddział z okrążenia, punktu sanitarnego z gajówki nie udało się ewakuować w wyniku czego hitlerowcy spalili wieś, a część jej mieszkańców wymordowali. W hołdzie pomordowanym wzniesiono na miejscu egzekucji krzyż, a od 1982 r. powstał tam również pomnik wykonany z piaskowca.

pomnik1Zadanie przewiduje również poprawę zagospodarowania terenu wokół pomnika co umożliwi zachowanie obiektu w należytym stanie technicznymi i ochroni przed zapomnieniem historii jaka się z nim wiąże. Wpłynie też na promocję tego miejsca dla zwiedzających zarówno mieszkańców jak i turystów odwiedzających licznie Gminę Susiec.
Termin realizacji projektu: do 31.08.2018r.
Wartość projektu: 10 000,00zł
Kwota dofinansowania: 10 000,00zł

logo ue leader lgd prow