Zakończenie prac renowacyjnych


„ZAWSZE RAZEM ” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miejscowości Łuszczacz i Róża realizuje projekt pn. „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika w Róży”.
Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem zadania jest zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego poprzez renowację pomnika historii w Róży oraz zagospodarowanie terenu wokół niego, celem poprawy stanu i dostępności turystycznej obiektów na terenie Gminy Susiec.

Pomnik w Róży po renowacji Pomnik w Róży po renowacji Pomnik w Róży po renowacji

Zakończyły się już prace renowacyjne pomnika w Róży. Powstał nowy dębowy krzyż, wymieniono kostkę brukową oraz zamontowano stosowne ogrodzenie całego miejsca. Doszła również nowa tablica z imionami poległych. Poprzednio informacje te były wyryte w kamieniu.


Przedsięwzięcie wpłynęło zarówno na poprawę stanu obiektu jak również estetyki otoczenia ku zadowoleniu zarówno mieszkańców wsi i władz gminy jak również odwiedzających to miejsce turystów.
Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację zadania, mieszkańcom społeczności lokalnej, członkom organizacji społecznych oraz władzom Gminy Susiec, serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie.
Wartość projektu: 10 000,00zł
Kwota dofinansowania: 10 000,00zł

logo ue leader lgd prow