Prace renowacyjne wokół pomnika w Róży


„ZAWSZE RAZEM” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miejscowości Łuszczacz i Róża realizuje projekt pn. „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika w Róży”.
Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem zadania jest zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego poprzez renowację pomnika historii w Róży oraz zagospodarowanie terenu wokół niego, celem poprawy stanu i dostępności turystycznej obiektów na terenie Gminy Susiec.

Prace renowacyjne wokół pomnika w Róży Prace renowacyjne wokół pomnika w Róży Prace renowacyjne wokół pomnika w Róży Prace renowacyjne wokół pomnika w Róży Prace renowacyjne wokół pomnika w Róży

Trwają prace renowacyjne pomnika w Róży obejmujące wykonanie i ustawienie krzyża dębowego, ułożenie płytki cementowej wokół pomnika i krzyża, wykonanie ogrodzenia oraz demontaż istniejącej kostki brukowej i niwelacja terenu, co umożliwi zachowanie obiektu w należytym stanie technicznymi i ochroni przed zapomnieniem historii jaka się z nim wiąże. Wpłynie też na promocję tego miejsca dla zwiedzających zarówno mieszkańców jak i turystów odwiedzających licznie Gminę Susiec.
Termin realizacji projektu: do 31.08.2018r.
Wartość projektu: 10 000,00zł
Kwota dofinansowania: 10 000,00zł

logo ue leader lgd prow