Harmonogram odbioru odpadów na 2019 rok


Informacje dotyczące segregacji dostępne na stronie ecler.com.pl; tel. 504 245 136

 

MIEJSCOWOŚCI 2019
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Susiec 14 11 11 8 13 10 8 12 9 7 12 9
Grabowica, Nowiny, Oseredek, Łasochy 15 12 12 9 14 11 9 13 10 8 13 10
Huta Szumy, Paary, Rybnica, Wólka Łosiniecka, Łosiniec, Maziły, Zawadki, Kunki 17 14 14 11 16 13 11 16 12 10 15 12
Majdan Sopocki Pierwszy, Majdan Sopocki Drugi, Łuszczacz, Róża, Ciotusza Nowa, Ciotusza Stara 18 15 15 12 17 14 12 17 13 11 16 13

Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.

Odbiór odpadów problematycznych (odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony, odpady budowlane, przeterminowane leki, chemikalia) w miesiącach zaznaczonych na szaro. Odpady problematyczne powinny być przygotowane do transportu – w sposób umożliwiający załadunek ręczny (przedmioty drobne w workach lub innych pojemnikach, papa powiązana).

Prosimy nie wrzucać popiołów do pojemników. Worki na popiół dostępne u obsługi.

Wersja do wydruku