• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Dni Dobrosąsiedztwa


img 9417 copy

10 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu odbyły się uroczystości poświęcone współpracy transgranicznej samorządów z terenu Powiatu Tomaszowskiego i Rejonu Sokalskiego z Ukrainy. W spotkaniu wzięli udział goście z Ukrainy: Mykola Pasko - Przewodniczący Sokalskiej Rejonowej Rady, Irina Zadolinna - Z-ca Przewodniczącego Sokalskiej Rejonowej Administracji Państwowej, Wójtowie gmin Rejonu Sokalskiego, Wiktor Prytulko- Dyrektor Asocjacji Rad Sokalszczyzny, zespół Dżerelce z Ukrainy.

Gospodarzem spotkania był: Zbigniew Naklicki - Wójt Gminy Susiec , który przywitał gości z Ukrainy oraz Jerzego Wereszczaka - Wicestarostę i Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Tomaszowskiego, Burmistrzów, Wójtów, Przewodniczących Rad Miast i Gmin powiatu Tomaszowskiego oraz delegację z powiatu Zamojskiego i obecnych zebranych. W krótkich słowach podkreślił znaczenie trwającej od ponad 5 lat współpracy obu narodów.
Gminę Susiec reprezentowali ponadto: Leszek Ważny - Przewodniczący Rady Gminy Susiec, Tadeusz Suski- Sekretarz Gminy Susiec, Joanna Kowalczuk - dyrektor GOK w Suścu.
Po wysłuchaniu hymnów państwowych Polski i Ukrainy Józef Marynicz - Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji przedstawił dotychczasową współpracę Powiatu Tomaszowskiego i Rejonu Sokalskiego oraz plany na następne lata.
Następnie Mykola Pasko i Jerzy Wereszczak podziękowali obecnym samorządowcom za owocną współpracę i wręczyli dyplomy Wójtom z gmin Powiatu Tomaszowskiego i Rejonu Sokalskiego za dotychczasową owocną współpracę.Po części oficjalnej wszyscy zebrani udali się do miejscowości Łasochy na "Gminne Święto Pieczonego ziemniaka”.

[GALERIA ZDJĘĆ]