• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Budowa trybuny terenowej na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suścu


logo ue leader lgd prow

Ludowy Klub Sportowy "LKS SZUMY" w Suścu

informuje, że realizuje projekt pn.

„Budowa trybuny terenowej na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suścu”

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej LGD poprzez rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej obejmujący budowę trybuny terenowej przy boisku w Suścu.

Umowa nr 8/6/2018/G z dnia 21 stycznia 2019 r
Termin realizacji projektu: do 31.12.2019r.
Wartość projektu: 48 000,00zł
Kwota dofinansowania: 48 000,00zł