• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Budowa wiaty pełniącej funkcję Mini Amfiteatru w miejscowości Susiec


logo ue leader lgd prow

Stowarzyszenie
„NASZA GMINA SUSIEC”

informuje, że realizuje projekt pn.

„Budowa wiaty pełniącej funkcję Mini Amfiteatru w miejscowości Susiec”

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej poprzez utworzenie nowych obiektów aktywności społecznej w celu wzrostu liczby osób korzystających z tych obiektów.

Umowa nr 7/6/2018/G z dnia 21 stycznia 2019
Termin realizacji projektu: do 31.12.2019r.
Wartość projektu: 49 994,00zł
Kwota dofinansowania: 49 994,00zł