Informacje dotyczące segregacji dostępne na stronie ecler.com.pl; tel. 504 245 136

 

MIEJSCOWOŚCIRodzaj odpaduI kwartał 2021
IIIIII
Grabowica, Nowiny, Oseredek, Łasochy Zmieszane 13 10 10
Szkło, Papier, Tworzywa, Bio, Popiół 13 10 10
Odpady problematyczne     23
Susiec Zmieszane 14 11 11
Szkło, Papier, Tworzywa, Bio, Popiół 14 11 11
Odpady problematyczne     26
Huta Szumy, Rybnica, Paary, Wólka Łosiniecka Zmieszane 14 11 11
Szkło, Papier, Tworzywa, Bio, Popiół 14 11 11
Odpady problematyczne     26
Łosiniec, Maziły, Zawadki, Kunki Zmieszane  15 12 12
Szkło, Papier, Tworzywa, Bio, Popiół  15 12 12
Odpady problematyczne     26
Łuszczacz, Róża, Ciotusza Nowa, Ciotusza Stara Zmieszane 15 12 12
Szkło, Papier, Tworzywa, Bio, Popiół 15 12 12
Odpady problematyczne     24
Majdan Sopocki Pierwszy, Majdan Sopocki Drugi Zmieszane 22 19 19
Szkło, Papier, Tworzywa, Bio, Popiół 22 19 19
Odpady problematyczne     25

 

Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.

Odbiór odpadów problematycznych (odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony, odpady budowlane, przeterminowane leki, chemikalia) w miesiącach zaznaczonych na szaro. Odpady problematyczne powinny być przygotowane do transportu – w sposób umożliwiający załadunek ręczny (przedmioty drobne w workach lub innych pojemnikach, papa powiązana).

Prosimy nie wrzucać popiołów do pojemników. Worki na popiół dostępne u obsługi.