Informacje dotyczące segregacji dostępne na stronie ecler.com.pl; tel. 504 245 136

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok
MIEJSCOWOŚCIRodzaj odpadu2021
IVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Grabowica, Nowiny, Łasochy, Kunki, Zawadki Zmieszane, Bio 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10 15
Szkło, Papier, Tworzywa 14 12 9 7 4 15 13 10 8
Popiół 14           13 10 8
Odpady problematyczne     21     27     1
Susiec, Oseredek, Huta Szumy, Rybnica, Paary, Wólka Łosiniecka Zmieszane, Bio 15, 29 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28 12 16
Szkło, Papier, Tworzywa 15 13 10 8 5 16 14 12 9
Popiół 15           14 12  
Odpady problematyczne     22     28     1
Łosiniec, Maziły, Łuszczacz, Róża, Ciotusza Nowa, Ciotusza Stara, Majdan Sopocki Pierwszy, Majdan Sopocki Drugi Zmieszane, Bio 16, 30 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 19 17
Szkło, Papier, Tworzywa 16 14 11 9 6 17 15 19 10
Popiół 16           15 19 10
Odpady problematyczne     23     29     2

 

Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.

Odpady problematyczne - odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony, odpady budowlane, przeterminowane leki, chemikalia, tekstylia i odzież. Odpady problematyczne powinny być przygotowane do transportu – w sposób umożliwiający załadunek ręczny (przedmioty drobne w workach lub innych pojemnikach).
Prosimy nie wrzucać popiołów do pojemników. Worki na popiół dostępne u obsługi.