Informacje dotyczące segregacji dostępne na stronie ecler.com.pl; tel. 504 245 136

 

MIEJSCOWOŚCIRodzaj odpadu2021
IVVVIVIIVIIIIXX
Grabowica, Nowiny, Łasochy, Kunki, Zawadki Zmieszane, Bio 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 1, 15, 29 13, 27
Szkło, Papier, Tworzywa 14 12 9 7 4 15 13
Popiół /Odpady problematyczne 14   21     27 13
Susiec, Oseredek, Huta Szumy, Rybnica, Paary, Wólka Łosiniecka Zmieszane, Bio 15, 29 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28
Szkło, Papier, Tworzywa 15 13 10 8 5 16 14
Popiół /Odpady problematyczne 15   22     28 14
Łosiniec, Maziły, Łuszczacz, Róża, Ciotusza Nowa, Ciotusza Stara, Majdan Sopocki Pierwszy, Majdan Sopocki Drugi Zmieszane, Bio 16, 30 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29
Szkło, Papier, Tworzywa 16 14 11 9 6 17 15
Popiół /Odpady problematyczne 16   23     29 15

 

Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.

Odpady problematyczne - odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony, odpady budowlane, przeterminowane leki, chemikalia, tekstylia i odzież. Odpady problematyczne powinny być przygotowane do transportu – w sposób umożliwiający załadunek ręczny (przedmioty drobne w workach lub innych pojemnikach).
Prosimy nie wrzucać popiołów do pojemników. Worki na popiół dostępne u obsługi.