L.p. Nr działki Powierzchnia Nr Księgi Wieczystej lub decyzji Wojewody Obręb geodezyjny Uwagi Cena
1 2 3 4 5 6 7
1. 169/1 1,13 ha ZA1T/00044193/1 Skwarki Teren użytków rolnych i las 18954,00 zł

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity (Dz.U. 2016 poz. 2147 z późn. zm.) mogą składać wnioski do dnia 20.11.2020r.