Starosta Tomaszowski informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3544L Maziły-Podlesina do granicy województwa, od km 4+181,00 do 5+171,00", na działkach nr geodezyjny 400, 399/2 (399/4, 399/5, 399/3), 401 (401/2, 401/1), obręb nr 0009 Maziły, położonych w miejscowości Maziły, gm. Susiec.