Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu

Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia

2019 ksiazka dla malucha


Wójt Gminy Susiec informuje wszystkich producentów tytoniu (dotyczy firmy LUXOR) oraz producentów świń, którzy w latach 2014-2017 nie otrzymali zapłaty z powodu upadłości, restrukturyzacji lub likwidacji podmiotu skupującego o możliwości złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Wnioski należy składać od 01 do 14 sierpnia 2019 r. do Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszania albo siedzibę producenta rolnego. Do złożenia wniosku niezbędne będą niezapłacone faktury.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wnioski-o-pomoc-dla-producentow-tytoniu-oraz-producentow-swin-ktorzy-nie-otrzymali-zaplaty-o.html


Informuje się, że w dniach od 4 sierpnia do 17 sierpnia 2015 roku wszystkie sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej tj.