Nr tel. wewn.
Wójt Gminy
12
Sekretarz Gminy 14
 
*** Referat Finansowo-Podatkowy***  
Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu 17
Podatki, opłaty lokalne i księgowość podatkowa
20
Rozliczenia wody i ścieków 29
Obsługa kasowa, rozliczenia pracowników, zwrot podatku akcyzowego
15
Księgowość budżetowa 19
Księgowość oświatowa 25
 
Urząd Stanu Cywilnego
18
 
Ewidencja ludności i dowody osobiste
26
Oświata 25
Kadry 24
Sprawy wojskowe, obrony cywilnej, obsługa Rady Gminy 23
Ewidencja działalności gosp., ochrona zdrowia i pożarnictwo 16
Gospodarka nieruchomościami i mieniem komunalnym 22
Rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska 21
Zamówienia publiczne 27
Budownictwo i inwestycje gminne 28
Projekty UE  31
Turystyka i promocja  32