• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Koronawirus - działalność Urzędu Gminy Susiec od 22 kwietnia 2020 r.


Urząd Gminy Susiec nadal będzie działać na tych samych zasadach co dotychczas. Od 16 marca br. z powodu epidemii koronawirusa nie funkcjonuje bezpośrednia obsługa interesantów. Wnioski dot. poszczególnych procedur można składać za pośrednictwem poczty, Internetu lub wrzucając do specjalnej skrzynki podawczej.
Informujemy, że zapowiadane na 22 kwietnia "odmrażanie'' administracji publicznej dotyczy urzędów, które z uwagi na pandemię zastały całkowicie zamknięte i przestały funkcjonować. Obecna działalność Urzędu Gminy Susiec jest zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 kwietnia br., tzn. Urząd pracuje cały czas i w miarę możliwości na bieżąco wydaje stosowne decyzje administracyjne.
W związku z powyższym na ten moment formuła obsługi interesantów nie ulega zmianie.

Więcej…

Informacja dotycząca potwierdzania statusu gospodyni domowej.


W związku z zaistniałymi przypadkami osób chcących potwierdzenia statusu gospodyni domowej na formularzach przedkładanych pracodawcom w Niemczech, przedstawiamy stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w tej sprawie.

W polskich przepisach nie funkcjonuje pojęcie gospodyni domowej. Nie zostało ono nigdzie zdefiniowane i tym samym brak jest podstaw prawnych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających fakt bycia w Polsce gospodynią domową. To, że pojęcie to funkcjonuje w ustawodawstwie niemieckim (żona będąca na utrzymaniu męża, mąż będący na utrzymaniu żony) i że wymagają takich zaświadczeń pracodawcy niemieccy, nie może stanowić podstawy do ich wydawania przez polskie organy lub instytucje.

Więcej…

Informacja dotycząca bazaru w Suścu


W ZWIĄZKU ZE ZNIESIENIEM OGRANICZEŃ
DOTYCZĄCYCH KORONAWIRUSA INFORMUJEMY ŻE BAZAR

W SUŚCU ZOSTAJE OTWARTY OD DNIA
24 KWIETNIA 2020 r.

 

OBOWIĄZKI KORZYSTANIA Z BAZARU W SUŚCU W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII

1. 4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży - z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych obiektów, placówek, targowisk oraz straganów.
2. Standardowo, należy zachować bezpieczną odległość klient-klient oraz między klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca. Wynosi ona minimalnie 2 metry. Osoby oczekujące na swoją kolej po zakupy również powinny zachować dystans nie mniejszy niż 2 metry.
3. Na targowiskach i straganach także wprowadzone są 2 godziny dla seniorów. Od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia.
4. Obowiązek noszenia podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych oraz maseczek.
5. Każdy sprzedawca powinien na swoim straganie posiadać płyn dezynfekcyjny oraz jednorazowe rękawiczki.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem


Zasady Covid-19

Respirator dla Szpitala w Tomaszowie Lubelskim


Plakat Respirator 2020