• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Nasze starania o unijne pieniądze


Gmina Susiec z rocznym dochodem podatkowym ok. 390 zł na jednego mieszkańca plasuje się w kategorii gmin najbiedniejszych w województwie lubelskim. To sprawia, że planując inwestycje musi tą przysłowiową złotówkę obejrzeć z każdej strony nim zostanie wydana, szczególnie, gdy zamierzamy ubiegać się o dofinansowanie unijne. Dlatego też bardzo rozważnie prowadzone są plany inwestycyjne. Należy przy tej okazji przypomnieć o ogromnych kosztach, jakie gmina ponosi na finansowanie oświaty, która niestety nie jest dostosowana do zmieniających się warunków i każdego roku oprócz subwencji oświatowej pochłania coraz większe środki z dochodów własnych gminy. Tu należy wierzyć w rozwagę radnych, którzy muszą podjąć ten bolesny, ale jakże konieczny do rozwiązania problem.
W tych trudnych warunkach nie może być mowy tylko o narzekaniu. Staramy się pozyskiwać gdzie to tylko możliwe dofinansowanie do zadań, jakie chcemy realizować w najbliższych dwóch latach. Na uwagę zasługuje fakt, że w jednym z ostatnich konkursów naboru wniosków ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Działaniu - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, nasza gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości prawie 1,5 mln zł na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Nowiny. Realizacja tego zadania planowana jest w latach 2012-2013 przy czym całkowita wartość tego projektu wynosi ponad 2 mln 700 tys. zł. Zakres prac obejmował będzie budowę trzech zbiorników wyrównawczych po 50 m3 każdy, zasilanych z ujęcia wody w Grabowicy, blisko 6 km sieci wodociągowej oraz 99 przyłączy o łącznej długości 1632 mb.

Więcej…

Nagroda od Marszałka Województwa


O sukcesach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy pisaliśmy już wielokrotnie w tym również o wizycie wojewody lubelskiego Genowefy Tokarskiej oraz dyrektora lubelskiego oddziału PFRON Aleksandra Piechnika, którzy przyjechali do Grabowicy, aby osobiście pogratulować sukcesów i wręczyć nagrody uczestnikom warsztatów za zdobycie I miejsca w konkursie plastycznym. Tym razem piszemy o wielkim sukcesie Szkoły Podstawowej w Grabowicy. Pod koniec września br. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zorganizował konkurs plastyczny RPO ZMIENIA PRZYSZŁOŚĆ – namaluj swój świat. Uczniowie mieli przedstawić w formie plastycznej zmiany, jakie zachodzą w najbliższym otoczeniu dzięki funduszom pozyskiwanym z Unii Europejskiej. Spośród ponad 500 zgłoszonych do konkursu prac 40 zostało nagrodzonych, a wśród nich znalazła się praca uczennicy kl. IV Szkoły Podstawowej w Grabowicy Amandy Drążek, którą wykonała pod kierunkiem Barbary Łasochy nauczycielki plastyki. Amanda wygrała dla szkoły nagrodę główną, którą jest tablica interaktywna z projektorem wartej kilkanaście tysięcy złotych.
Na oficjalne wręczenie nagród 5 października do urzędu marszałkowskiego zaproszony został Wójt Gminy Franciszek Kawa wraz z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Grabowicy Urszulą Szymańską.

Wojewoda w Grabowicy


21 września, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy zaskoczyła niespodziewana wizyta. Nasze warsztaty odwiedziła Genowefa Tokarska – Wojewoda Lubelski wraz z Aleksandrem Piechnikiem – Dyrektorem Lubelskiego Oddziału PFRON oraz Franciszek Kawa – Wójt Gminy Susiec. Przyjazd Wojewody Lubelskiego był zainicjowany przez dyrektora PFRON-u, który wręczył nagrody Dorocie Szpak i Marcie Kryłowicz za zwycięskie prace w wojewódzkim etapie konkursu „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Również wojewoda obdarowała uczestników prezentem w postaci maszyny do szycia, która pozwoli nabyć nowych, przydatnych umiejętności. W rewanżu zacni goście otrzymali od warsztatów obraz i świecznik, a ze strony wójta maskotkę roztocza „Szumka” i lokalną monetę „7 szypotów”.

Po obejrzeniu grabowickich WTZ, zapoznaniu się z codziennym funkcjonowaniem placówki, nasi goście odjechali. Schlebia nam fakt, że Wojewoda Lubelski, po raz pierwszy goszcząc w naszych stronach, na początek odwiedził nasze warsztaty. Świadczy to, że o sukcesach naszych uczestników jest coraz głośniej.

 

(wtz)

Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej


Wspomnienia nie jest wart, kto Przodkom swym hołdu oddać nie chce

Ty Przyjacielu śmiało wchodź, złóż kwiat i pamięci zapal świece”

 

Głównym zadaniem 10.DH „Traperski Krąg” postawionym na wakacje było odwiedzenie Miejsc Pamięci Narodowej znajdujących się w najbliższej okolicy, ale też takich, które są bardzo rzadko odwiedzane przez naszą społeczność lokalną, jak też i przez nas samych.

Więcej…