• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Laury są po to, by je zdobywać


Stało się wręcz tradycją, że każda Olimpiada Specjalna to zdobyte medale Mariana Garguli z Róży, uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy. Tegoroczne XIII Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych odbywały się w Atenach w dniach 25.VI – 04.VII. Reprezentacja Polski zdobyła łącznie 87 medali: 29 złotych, 30 srebrnych i 28 brązowych. Wśród nich są dwa medale we wrotkarstwie naszego olimpijczyka, złoty na dystansie 1000 m i brązowy na 500 m. Liczba sukcesów Mariana świadczy, o tym że nie są one przypadkowe tylko wynikiem ciężkiej pracy i talentu. Oby tak dalej.

W corocznym ogólnopolskim konkursie plastycznym „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” organizowanym przez PFRON, również nie zabrakło akcentu grabowickich WTZ-ów. Tegoroczny konkurs odbywa się pod tytułem „Marzenie o Europie”. Trzy prace naszych uczestniczek zostały dostrzeżone na szczeblu wojewódzkim i zakwalifikowały się do etapu ogólnopolskiego. Gratulacje dla Marty Kryłowicz i Doroty Szpak.

 

(wtz)

Sprzątanie Tanwi

W dniach 17-19 czerwca odbyła się po raz drugi wielka, proekologiczna akcja "Tanew nasza rzeka". Ideą tegorocznej akcji „Tanew - nasza rzeka” oprócz założeń proekologicznych i krajoznawczych jest współpraca między szkołami dwóch województw: lubelskiego i podkarpackiego. W pierwszym dniu młodzież z województwa lubelskiego wspiera młodzież z województwa podkarpackiego - swoich sąsiadów w akcji, a w drugi dzień młodzież z województwa lubelskiego gości u siebie sąsiadów z województwa podkarpackiego i razem działają na rzecz środowiska.

To przedsięwzięcie może świadczyć o tym, że rzeka łączy, a granica nie dzieli. Inicjatorami akcji proekologicznej są uczniowie Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu i nauczyciele, którzy „pokochali Roztocze" - opowiada oddany "sprawie" organizator Zdzisław Lew, który kontakt z susieckimi harcerzami utrzymywał przez cały rok.

Więcej…

Józefów. Konkurs piosenki turystycznej


Rozśpiewana, roztańczona, można powiedzieć nawet – „ zakręcona” 10! 10 DH Traperski krąg z Suśca już po raz kolejny wystąpiła na Okręgowym Konkursie Piosenki Turystycznej w Józefowie. O nagrody walczyła nie tylko drużyna, również zespoły i soliści prezentowali przygotowane na tę okazję utwory.

Godzina 15.00, „śpiewanie na polanie” rozpoczęte! Niezwykłe głosy, nieodkryte jeszcze talenty muzyczne, być może przyszłe wielkie gwiazdy… miały okazję zaprezentować się tego dnia na józefowskiej scenie przy szkole podstawowej. Uczestnicy rywalizowali ze sobą w czterech kategoriach wiekowych: klasy O - III szkoły podstawowej, IV - VI, gimnazjum i liceum oraz dorośli. Spotkaniu towarzyszyło wiele radości, wykonywane utwory zabawiały publiczność, wszyscy świetnie się bawili. Po swoim występie każdy odprężony już uczestnik mógł skosztować specjalnie przyrządzonej, jedynej w swoim rodzaju grochówki, by zregenerować swoje siły. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników jury udało się na narady, a gość wieczoru Pani Elżbieta Adamiak, polska piosenkarka, gitarzystka i kompozytorka z kręgu poezji śpiewanej wraz ze swoim zespołem przygotowywała się do występu. Długą chwilę czekaliśmy na wyniki, a napięcie towarzyszące czekaniu sprawiało, że czas dłużył się niemiłosiernie.

Jedna z najmłodszych uczestniczek konkursu Emilia Obirek z „dziesiątki” zdobyła drugą nagrodę. W tej samej kategorii dwie młode harcerki – Ania Onuszczuk i Aleksandra Kozyra zdobyły wyróżnienia. W kolejnej kategorii wiekowej Wioletta Obirek, starsza siostra Emilki otrzymała trzecią nagrodę. Jury miało rację: „ Prawdziwie rozśpiewana rodzina”. Wyróżnienie zdobyła Karolina Skroban, która jako jedyna z drużyny nie posłużyła się podkładem muzycznym, towarzyszyła jej bowiem gitara. Drugie miejsce w kategorii gimnazja i licea zdobyła Magdalena Powroźnik , a tuż za nią, na trzecim miejscu ulokował się Zespół Starszoharcerski 10 DH . W ostatniej kategorii drugie miejsce przyznano Magdalenie Jarosz.

Drużyna nie jeździ na konkursy tylko i wyłącznie po to, by zdobyć jakąś nagrodę. Jest to przede wszystkim wielka radość i satysfakcja móc zaprezentować się w tak licznym składzie na scenie, bez względu na to, czy uda się zwyciężyć, czy nie. Gdy wychodząc na scenę, słyszy się : „ o raaaaaaaaaaany…. ile ich jest!” , uśmiech automatycznie pojawia się na twarzy każdego harcerza.

Z harcerskim pozdrowieniem przyboczna Magdalena Powroźnik!

XI Polski Festiwal Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej „Bogu i Ojczyźnie” im. Ks. Kardynała Władysława Rubina w Lubaczowie

 


Patriotyzm oznacza umiłowanie tego,

co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji,

języka, czy samego krajobrazu. Obejmuje

ono działania rodaków i owoce ich geniuszu ”

Jan Paweł II

Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej jest szczególnym przejawem patriotyzmu, który nie pozwala zapomnieć nam o Ojczyźnie i o jedności Polaków, do której należy dążyć. Festiwal jest również możliwością pogłębienia wiedzy historycznej, umocnieniem przywiązania do tradycji, wymianą doświadczeń oraz zawiązaniem nowych przyjaźni i znajomości.

Więcej…

X Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Suścu


18 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się X Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Suścu, gdzie 25 delegatów ze wszystkich 15 jednostek OSP wybrało na nową kadencję 17- osobowy Zarząd oraz 3-osobową Komisje Rewizyjną. W obecności zaproszonych gości w osobach:Jana Kowalczyka – Starosty Tomaszowskiego, Stanisława Kielecha – Komendanta Powiatowego PSP, Wiesława Ćmiela – Przewodniczącego Rady Gminy, sołtysów, Prezesów i Naczelników OSP, delegaci po raz drugi powierzyli funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Franciszkowi Kawie – Wójtowi Gminy. W skład 7-osobowego Prezydium weszli ponadto: Zdzisław Buczek i Dariusz Gęborys jako Wiceprezesi, Szczepan Łasocha – Komendant Gminny, Zbigniew Brodowski – Sekretarz, Piotr Hałasa – Skarbnik i Tadeusz Suski – Członek Prezydium. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Jan Knap.

We władzach Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tomaszowie Lub. strażacką organizację z naszej gminy reprezentować będą: Franciszek Kawa, Szczepan Łasocha i Zbigniew Brodowski, a delegatami na zjazd powiatowy zostali: Jan Korkosz, Dariusz Kijko, Piotr Hałasa i Kazimierz Uchman. Zjazd wybrał też Honorowego Prezesa Zarządu, którym został ponownie długoletni Naczelnik OSP w Oseredku, Komendant Gminny i obecny kustosz Muzeum Sprzętu Pożarniczego w Oseredku Jan Łasocha. X Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Suścu przyjął sprawozdanie poprzedniego zarządu i komisji rewizyjnej, udzielił absolutorium ustępującemu zarządowi oraz zatwierdził skład nowych władz Związku i podjął uchwałę programową na lata 2011 – 2015.

 

Zbigniew Brodowski