• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Mikołajkowe spotkanie susieckiej „Dziesiątki”


W piękne, niedzielne popołudnie 4-ego grudnia w nowo udekorowanej sali Gminnego Ośrodka Kultury, 10. DH „Traperski Krąg” miała nadzwyczajne spotkanie, którego celem było włączenie do drużyny 24 nowych druhów. Uroczyste spotkanie zorganizowane z aniołkami i Mikołajem, było dla wielu dzieci nie „lada frajdą”, a dodatkowe muzyczno – literackie refleksje nad radosnym czasem oczekiwania na zbliżające się Boże Narodzenie, pozwoliło uświadomić sobie nierozłączne więzi religijne i tradycyjno – kulturalne.

Więcej…

Rozstrzygnięcie Konkursu Bożonarodzeniowego


Dnia 14 grudnia 2011 roku Komisja w składzie;

1. Franciszek Kawa - przewodniczący

2. Joanna Kowalczuk - członek

3. Elżbieta Gęborys – członek

dokonała rozstrzygnięcia konkursu prac bożonarodzeniowych, których wpłynęło łącznie 39 w 3 kategoriach:

-stroik,

-szopka,

-ozdoba świąteczna

Więcej…

Jesienny znaczy piękny


22 listopada w sali Gminnego Ośrodka kultury w Suścu odbył się koncert, który był ważnym kulturalnym wydarzeniem w życiu naszej gminy. Na scenie wystąpił zespół  „ACCORD” z Ukrainy oraz ludowe zespoły śpiewacze z terenu naszej gminy.

Na nasze zaproszenie na koncert oprócz mieszkańców naszej gminy przyjechało wielu mieszkańców naszego i sąsiednich powiatów wśród których był również poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak oraz przedstawiciele społeczności romskiej z Tomaszowa Lubelskiego i Zamościa.

Więcej…

Szybciej po ścieki


Gminny Zakład Usług Komunalnych w Suścu jest głównym świadczeniodawcą usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie naszej gminy . Ogółem obsługuje ok 70 % gospodarstw domowych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Dotychczas usługi te świadczył ciągnikiem marki Zetor z beczką asenizacyjną. Ze względu na to, że sprzęt jest wyeksploatowany i wymaga częstych remontów, usługi nie były realizowane na czas. Ponadto w okresie zimowym ciągnik wykorzystywany jest do odśnieżania dróg gminnych i chodników. Zapotrzebowanie na usługi asenizacyjne w gminie jest duże i posiadany sprzęt przez GZUK nie zapewnia terminowego świadczenia usług.

Więcej…

Nasze starania o unijne pieniądze


Gmina Susiec z rocznym dochodem podatkowym ok. 390 zł na jednego mieszkańca plasuje się w kategorii gmin najbiedniejszych w województwie lubelskim. To sprawia, że planując inwestycje musi tą przysłowiową złotówkę obejrzeć z każdej strony nim zostanie wydana, szczególnie, gdy zamierzamy ubiegać się o dofinansowanie unijne. Dlatego też bardzo rozważnie prowadzone są plany inwestycyjne. Należy przy tej okazji przypomnieć o ogromnych kosztach, jakie gmina ponosi na finansowanie oświaty, która niestety nie jest dostosowana do zmieniających się warunków i każdego roku oprócz subwencji oświatowej pochłania coraz większe środki z dochodów własnych gminy. Tu należy wierzyć w rozwagę radnych, którzy muszą podjąć ten bolesny, ale jakże konieczny do rozwiązania problem.
W tych trudnych warunkach nie może być mowy tylko o narzekaniu. Staramy się pozyskiwać gdzie to tylko możliwe dofinansowanie do zadań, jakie chcemy realizować w najbliższych dwóch latach. Na uwagę zasługuje fakt, że w jednym z ostatnich konkursów naboru wniosków ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Działaniu - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, nasza gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości prawie 1,5 mln zł na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Nowiny. Realizacja tego zadania planowana jest w latach 2012-2013 przy czym całkowita wartość tego projektu wynosi ponad 2 mln 700 tys. zł. Zakres prac obejmował będzie budowę trzech zbiorników wyrównawczych po 50 m3 każdy, zasilanych z ujęcia wody w Grabowicy, blisko 6 km sieci wodociągowej oraz 99 przyłączy o łącznej długości 1632 mb.

Więcej…