• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Zagospodarowanie terenu w Nowinach poprzez budowę wiaty drewnianej wraz z obiektami małej architektury


logo ue leader lgd prow

„Zawsze Razem” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miejscowości Łuszczacz i Róża"" informuje, że realizuje projekt pn.

„Zagospodarowanie terenu w Nowinach poprzez budowę wiaty drewnianej wraz z obiektami małej architektury”

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój społeczności lokalnej poprzez poprawę dostępu do ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury społecznej i kulturalnej na terenie LGD, dzięki zagospodarowaniu terenu w Nowinach.

Umowa nr 9/11/2018/G z dnia 27 czerwca 2019
Termin realizacji projektu: do 31.12.2019r.
Wartość projektu: 15 000,00zł
Kwota dofinansowania: 15 000,00zł

Budowa wiat rowerowych, obiektów małej architektury ogrodowej w miejscowościach: Rybnica, Wólka Łosiniecka, Majdan Sopocki Pierwszy, Ciotusza Stara i Nowiny


logo ue leader lgd prow

STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ NAD OLSZANKĄ informuje, że realizuje projekt pn.

„Budowa wiat rowerowych, obiektów małej architektury ogrodowej w miejscowościach: Rybnica, Wólka Łosiniecka, Majdan Sopocki Pierwszy, Ciotusza Stara i Nowiny,”

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej LGD poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej obejmujący budowę wiat rowerowych, obiektów małej architektury ogrodowej w 5 miejscowościach na terenie Gminy Susiec.

Umowa nr 6/7/2018/G z dnia 24 maja 2019
Termin realizacji projektu: do 31.12.2019r.
Wartość projektu: 30 988,00zł
Kwota dofinansowania: 30 988,00zł

Zagospodarowanie terenu GOSiR w Suścu poprzez budowę wiaty drewnianej wraz z obiektami małej architektury


logo ue leader lgd prow

Stowarzyszenie "BADŹMY RAZEM” informuje, że realizuje projekt pn.

„Zagospodarowanie terenu GOSiR w Suścu poprzez budowę wiaty drewnianej wraz z obiektami małej architektury”

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój społeczności lokalnej poprzez poprawę dostępu do ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury społecznej i kulturalnej na terenie LGD, dzięki zagospodarowaniu terenu w Nowinach.

Umowa nr 1/11/2018/G z dnia 27 czerwca 2019
Termin realizacji projektu: do 31.12.2019r.
Wartość projektu: 34 999,99zł
Kwota dofinansowania: 34 999,99zł

Najbardziej rozpoznawalny dzielnicowy


Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim organizuje konkurs dla dzielnicowych pod nazwą "Najbardziej rozpoznawalny dzielnicowy".

Sylwetki poszczególnych dzielnicowych pełniących służbę na terenie powiatu tomaszowskiego zostaną przedstawione na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim https://powiat-tomaszowski.com.pl na których mieszkańcy będą mogli oddać jeden głos poprzez kliknięcie w miejsce z danymi personalnymi policjanta.

Zapraszamy do udziału.

50-lecie zespołu "Grabowiczanki"


23 czerwca 2019 r. odbył się jubileusz 50 - lecia zespołu Grabowiczanki. Czytaj więcej...