• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Zgłaszanie szkód spowodowanych przez przymrozki wiosenne


W związku z wystąpieniem w miesiącu maj 2020 roku na terenie gminy Susiec niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci przymrozków wiosennych, informuję, że komisja powołana Zarządzeniem Nr 282 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 sierpnia 2019 roku przystępuje do szacowania strat.

Więcej…

Powszechny Spis Rolny 2020 – nabór rachmistrzów terenowych


 Rachmistrz nabor PSR

Wójt Gminy Susiec - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych  w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

W okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r. przyjmowane są zgłoszenia na rachmistrzów terenowych.

Więcej…

Rusza szkolenie rezerwistów


W związku z wprowadzeniem Dec. Nr 187/DSiPO Ministra Obrony Narodowej z dnia 30.05.2020 r. w sprawie intensyfikacji szkolenia rezerw osobowych ogłaszamy nabór wniosków ochotników na długotrwałe ćwiczenia wojskowe. Dzięki temu zgłoszenia ochotników, którzy w ostatnim czasie ze względu na epidemię COVID-19 utracili pracę, będą tratowane priorytetowo. W trakcie ćwiczeń, rezerwiści i kandydaci na żołnierzy otrzymają pełne wyżywienie i będą kwaterowani na terenach jednostek. Rezerwiści, czyli osoby, które mają już nadany stopień wojskowy mogą liczyć na miesięczne wynagrodzenie od 3,5 tysiąca złotych.

Więcej…

Informacja w sprawie odbioru odpadów problematycznych na terenie Gminy Susiec


eclerFirma ECLER informuje wszystkich mieszkańców Gminy Susiec, że od miesiąca czerwca zostaje wznowiony odbiór odpadów problematycznych zgodnie z harmonogramem.

Zgłaszanie szkód spowodowanych przez deszcz nawalny i grad


W związku z wystąpieniem w dniach 03.06.2020 roku na terenie gminy Susiec w miejscowości Grabowica niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci deszczu nawalnego oraz gradu, informuję, że komisja powołana Zarządzeniem Nr 282 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 sierpnia 2019 roku przystępuje do szacowania strat.

Rolnicy, w których gospodarstwach wystąpiły szkody w uprawach spowodowane przez deszcz nawalny oraz grad, mogą zgłaszać szkody.
Zgłoszenia należy dokonać na aktualnych formularzach Oświadczenia, dostępnych w Urzędzie Gminy Susiec oraz w BIP na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i Gminy Susiec.
Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez deszcz nawalny oraz grad, mogą być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw w terminie do 10 czerwca 2020 roku w Urzędzie Gminy Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec (pok. nr 7) w godzinach pracy Urzędu.

Do pobrania:

Wniosek o oszacowanie strat

Oświadczenie o wielkości produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oraz ewentualnych upadkach zwierząt