• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet we wrześniu


LUX MED po raz kolejny  zaprasza Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ.
W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:
 
  *   nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
  *   lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy
 
Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie oczekiwała na Panie w miejscowości Susiec -  20 września 2019 w godzinach od 8.00 do 15.00 przy Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Tomaszowska 100
 
Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty.
Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego. Prosimy o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich mammografii.

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii


JESIENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Informuję, że w dniach od 20 do 25 września 2019 r.* na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
• Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 - 30 dawek na 1 km²
• Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych
• Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu
Nie  wolno dotykać szczepionki !
• Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
• Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem
• Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii
• Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę

* Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl.

Pismo Ministra Rolnictwa w sprawie suszy


Poniżej przedstawiamy odpowiedź Ministra Rolnictwa na pismo Przewodniczącego Rady Gminy Susiec w sprawie suszy. 

Odpowiedź na pismo w sprawie suszy

 

Zgłaszanie szkód spowodowanych przez suszę


W związku z ogłoszeniem przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Monitoringu Suszy Rolniczej informuję, że z dniem 01 sierpnia 2019 roku, gmina Susiec została uwzględniona jako gmina dotknięta suszą.


Zgodnie z powyższym, suszą na terenie gminy Susiec dotknięte zostały następujące gatunki roślin uprawnych: zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe i rośliny strączkowe.


Rolnicy, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane przez suszę w w/w uprawach, mogą zgłaszać szkody.
Zgłoszenia należy dokonać na aktualnych formularzach Oświadczenia, dostępnych w Urzędzie Gminy Susiec oraz w BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i na stronie internetowej Gminy Susiec.
Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez suszę, mogą być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw w terminie do 12 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Gminy Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec (pok. nr 7) w godzinach pracy Urzędu.

Formularz oświadczenia

Afrykański pomór świń na terenie powiatu tomaszowskiego


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu tomaszowskiego.

Więcej…