• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

27. Finał WOŚP 2019


Budowa wiat grillowych, obiektów małej architektury ogrodowej w miejscowościach: Maziły, Zawadki, Łuszczacz, Ciotusza Nowa i Paary


logo ue leader lgd prow

Ludowy Klub Sportowy "LKS SZUMY" w Suścu informuje, że realizuje projekt pn. „Budowa wiat grillowych, obiektów małej architektury ogrodowej w miejscowościach: Maziły, Zawadki, Łuszczacz, Ciotusza Nowa i Paary”

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest realizacja działań sprzyjających rozwojowi turystyki poza sezonem letnim obejmująca rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę miejsc postojowych (wiat wraz z obiektami małej architektury ogrodowej) w miejscowościach Maziły, Zawadki, Łuszczacz, Ciotusza Nowa, Paary.

Umowa nr 5/8/2018/G z dnia 6.12.2018
Termin realizacji projektu: do 30.06.2019r.
Wartość projektu: 30 000,00zł
Kwota dofinansowania: 30 000,00zł

Rekrutacja do projektu „Komputerowy zawrót głowy”


logo KZG

 Gmina Susiec ogłasza rekrutację do projektu pn. „Komputerowy zawrót głowy”, realizowanym na terenie Gminy Susiec w ramach Działania 3.1 „Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt „Komputerowy zawrót głowy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy nr 9/3/2018 z dnia 28 września 2018 r.

Więcej…

Zmiana terminu odbioru odpadów


W związku z dniem wolnym od pracy w dniu 12 listopada 2018 r. zmianie ulega harmonogram odbioru dopadów z terenu gminy Susiec.

Nowe terminy:

  • Susiec - 13 listopada (wtorek)
  • Grabowica, Nowiny, Oseredek, Łasochy - 14 listopada (środa)

Pozostałe terminy pozostają bez zmian.

100-lecie odzyskania niepodległości