• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Badanie ankietowe na potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Susiec na lata 2017-2023.


Wójt Gminy Susiec zwraca się z prośbą o wypełnienie Ankiety opracowanej na potrzeby Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Susiec na lata 2017-202. Niniejsze badanie ma na celu ocenę stanu obecnego obszaru zdegradowanego, potrzeb mieszkańców oraz innych grup interesariuszy a także wybór najbardziej pożądanych kierunków rozwoju.

Pobierz ankietę

Wyjaśnienie użytych pojęć:
Obszar zdegradowany - obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.
Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, [określających stan kryzysowy], na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.

Wypełnioną ankietę można pozostawić w Urzędzie Gminy Susiec, pokój 5 lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 12.05.2017r.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Uroczystość Patriotyczno-Religijna w Błudku


img 4515 copy

Więcej...

VI Jarmark Susiecki


img 2405

Deszcz, słońce, zimno i niesamowita publiczność - to wszystko towarzyszyło VI edycji Jarmarku Susieckiego, który odbył się 30 kwietnia 2017 roku w parku w Suścu.

Więcej informacji...

Wyniki z Pucharu Lubelszczyzny i Biegu nad Tanwią w Suścu


20170430 133546

W dniu 30 kwietnia 2017 r. w ramach imprezy „JARMARK SUSIECKI" odbyły się zawody sportowe.

Więcej informacji...

Wsparcia UE na rozpoczęcie działalności


Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia UE na rozpoczęcie działalności w ramach projektu „Lubelski przedsiębiorca szansą na rozwój regionu”

Informacja o projekcie w załączonej ulotce i prezentacji oraz na stronie  www.lubelskiprzedsiebiorca.eu.

Biuro projektu:
22-400 Zamość ul. Peowiaków 8
tel.: 790 702 252
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.lubelskiprzedsiebiorca.eu
INTER-COMP Marcin Lasek
ul. Krokusowa 2 lok. 1, 35-604 Rzeszów"