• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Budowa trybuny terenowej na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suścu


logo ue leader lgd prow

Ludowy Klub Sportowy "LKS SZUMY" w Suścu

informuje, że realizuje projekt pn.

„Budowa trybuny terenowej na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suścu”

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej LGD poprzez rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej obejmujący budowę trybuny terenowej przy boisku w Suścu.

Umowa nr 8/6/2018/G z dnia 21 stycznia 2019 r
Termin realizacji projektu: do 31.12.2019r.
Wartość projektu: 48 000,00zł
Kwota dofinansowania: 48 000,00zł

Budowa wiaty pełniącej funkcję Mini Amfiteatru w miejscowości Susiec


logo ue leader lgd prow

Stowarzyszenie
„NASZA GMINA SUSIEC”

informuje, że realizuje projekt pn.

„Budowa wiaty pełniącej funkcję Mini Amfiteatru w miejscowości Susiec”

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej poprzez utworzenie nowych obiektów aktywności społecznej w celu wzrostu liczby osób korzystających z tych obiektów.

Umowa nr 7/6/2018/G z dnia 21 stycznia 2019
Termin realizacji projektu: do 31.12.2019r.
Wartość projektu: 49 994,00zł
Kwota dofinansowania: 49 994,00zł

27. Finał WOŚP 2019


Budowa wiat grillowych, obiektów małej architektury ogrodowej w miejscowościach: Maziły, Zawadki, Łuszczacz, Ciotusza Nowa i Paary


logo ue leader lgd prow

Ludowy Klub Sportowy "LKS SZUMY" w Suścu informuje, że realizuje projekt pn. „Budowa wiat grillowych, obiektów małej architektury ogrodowej w miejscowościach: Maziły, Zawadki, Łuszczacz, Ciotusza Nowa i Paary”

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest realizacja działań sprzyjających rozwojowi turystyki poza sezonem letnim obejmująca rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę miejsc postojowych (wiat wraz z obiektami małej architektury ogrodowej) w miejscowościach Maziły, Zawadki, Łuszczacz, Ciotusza Nowa, Paary.

Umowa nr 5/8/2018/G z dnia 6.12.2018
Termin realizacji projektu: do 30.06.2019r.
Wartość projektu: 30 000,00zł
Kwota dofinansowania: 30 000,00zł

Rekrutacja do projektu „Komputerowy zawrót głowy”


logo KZG

 Gmina Susiec ogłasza rekrutację do projektu pn. „Komputerowy zawrót głowy”, realizowanym na terenie Gminy Susiec w ramach Działania 3.1 „Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt „Komputerowy zawrót głowy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy nr 9/3/2018 z dnia 28 września 2018 r.

Więcej…