• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Regionalna Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej w Suścu


 IMG 7593

W dniu 13.10.2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu odbyła się Regionalna Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej.

Więcej informacji...

76. Rocznica Bitwy pod Łosińcem


img 4733 t1

Więcej informacji...

Otwarcie "PZU Trasy Zdrowia w Suścu"


img 7088 1 t1

Więcej informacji...

Dożynki Gminno-Parafialne w Łuszczaczu


 img 5958 1 t1

W dniu 23.08.2015 r. odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne w Łuszczaczu.

Więcej informacji...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór na premie dla młodych rolników


Od 20 sierpnia do 2 września 2015 roku będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
   Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.
   O premie może się starać osoba, która:

  • ma nie więcej niż 40 lat,
  • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
  • po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, co oznacza, że do dnia złożenia wniosku nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący, stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.

   Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:
I - w wysokości 80% - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;
II - w wysokości 20% - po realizacji biznesplanu.
   Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne można znaleźć pod adresami:
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/stawiamy-na-mlodych-wkrotce-arimr-oglosi-termin-przyjmowania-wnioskow-o-przyznanie-premii-z-pr.html
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/premie-dla-mlodych-rolnikow.html