X Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Suścu


18 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się X Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Suścu, gdzie 25 delegatów ze wszystkich 15 jednostek OSP wybrało na nową kadencję 17- osobowy Zarząd oraz 3-osobową Komisje Rewizyjną. W obecności zaproszonych gości w osobach:Jana Kowalczyka – Starosty Tomaszowskiego, Stanisława Kielecha – Komendanta Powiatowego PSP, Wiesława Ćmiela – Przewodniczącego Rady Gminy, sołtysów, Prezesów i Naczelników OSP, delegaci po raz drugi powierzyli funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Franciszkowi Kawie – Wójtowi Gminy. W skład 7-osobowego Prezydium weszli ponadto: Zdzisław Buczek i Dariusz Gęborys jako Wiceprezesi, Szczepan Łasocha – Komendant Gminny, Zbigniew Brodowski – Sekretarz, Piotr Hałasa – Skarbnik i Tadeusz Suski – Członek Prezydium. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Jan Knap.

We władzach Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tomaszowie Lub. strażacką organizację z naszej gminy reprezentować będą: Franciszek Kawa, Szczepan Łasocha i Zbigniew Brodowski, a delegatami na zjazd powiatowy zostali: Jan Korkosz, Dariusz Kijko, Piotr Hałasa i Kazimierz Uchman. Zjazd wybrał też Honorowego Prezesa Zarządu, którym został ponownie długoletni Naczelnik OSP w Oseredku, Komendant Gminny i obecny kustosz Muzeum Sprzętu Pożarniczego w Oseredku Jan Łasocha. X Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Suścu przyjął sprawozdanie poprzedniego zarządu i komisji rewizyjnej, udzielił absolutorium ustępującemu zarządowi oraz zatwierdził skład nowych władz Związku i podjął uchwałę programową na lata 2011 – 2015.

 

Zbigniew Brodowski