„Ta ziemia od innych droższa”


Dnia 14 czerwca w Szkole Podstawowej w Suścu miała miejsce niezwykła uroczystość. Tego dnia odbyło się podsumowanie III etapu unijnego projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” pod hasłem „Ta ziemia od innych droższa”. Projekt był realizowany od 02.11.2010r do 14.06.2011r. w klasie I. Wzięło w nim udział 25 uczniów. Realizowany podczas 50 dodatkowych godzinnych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zdiagnozowane inteligencje. Projekt współfinansowany przez Unię europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Koncepcja projektu oparta na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera zakłada, iż nie ma ludzi niezdolnych. Każdy z nas ma wrodzony rodzaj inteligencji. Należy ją tylko odkryć i w odpowiedni sposób rozwijać. Projekt nosił tytuł: „Tradycje, zwyczaje i obrzędy Polski”. Jak mówi poeta „nie godzi się nie znać kraju, w którym mieszkamy…” Taka tematyka, to bardzo wdzięczny temat, bo dzieci chętnie poznają obrzędy i zwyczaje, a i chętnie w nich uczestniczą. Dzieci poznały zwyczaje ludowe, szkolne, religijne, klasowe, rodzinne, regionalne. Na pokaz składały się przyśpiewki i zwyczaje z czterech regionów Polski: z Kaszub, z Łowicza, z Gór i z Roztocza. Podczas pokazu zaproszenie goście mogli podziwiać uczniów, którzy nie tylko śpiewali, liczyli, pokazywali swoją sprawność fizyczną, ale również prali w balii, robili masło w maśniczce, wyrabiali ciasto na wiejski chleb. Na zakończenie uczniowie zatańczyli krakowiaka. Uwieńczeniem całej uroczystości było częstowanie wszystkich gości pieczonymi pierogami. Uczestnicy projektu na pamiątkę otrzymali dyplomy i myszki - „palcynki”, a od rodziców słodki poczęstunek.