Pora dla seniora


 

 

 

Gmina Susiec organizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Pora dla seniora".

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy 50 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Susiec do 31.13.2020 r. proprzez utworzenie Klubu Seniora i realizowanie w nim oferty zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych, co zachęci je do udziału w życiu społecznym a cykliczność i różnorodność zajęć dodatkowo wzmocni nowe nawyki i przyzwyczajenia przyczyniając się do zwiększenia aktywności seniorów oraz popray ich jakości życia.

Dofinansowanie projektu z UE: 881612,50 zł