Otwarcie Ścieżki Edukacyjno-Przyrodniczo-Spacerowej

otwarcie sciezki

W piątek 18 października 2019 r. w Suścu została otwarta Ścieżka Edukacyjno-Przyrodniczo-Spacerowa im. Jana Miklaszewskiego i wszystkich leśników, którzy przyczynili się do odzyskania i utrwalenia Niepodległości przez Polskę. Uroczystość rozpoczęliśmy Mszą Św. odprawioną w kościele parafialnym w Suścu przez proboszcza ks. Andrzeja Niedużaka oraz Diecezjalnego Duszpasterza Leśników, Kapelana ks. Zygmunta Jagiełło.

 

W tym dniu został posadzony Dąb Niepodległości, który pobłogosławiony był przez Papieża Franciszka z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz nasadzono w alejkach dęby okolicznościowe przez naszych uczniów ze szkół z Suśca, Majdanu Sopockiego, Łosińca, Łuszczacza i Grabowicy. Poświęcono także ścieżkę, którą wspólnie mogliśmy pospacerować z uczestnikami.

Swoją obecnością w tym dniu zaszczycili nas także: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie – Marek Kamola, Prezes LGD Roztocze Tomaszowskie – Ewa Piwko – Witkowska, Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów - Stanisław Nawrocki (współorganizator) wraz z leśnikami, Skarbnik Gminy Susiec – Jan Kudełka, Sekretarz Gminy - Tomasz Skroban, Dyrektor Szkoły w Suścu – Janusz Kiecana, z-ca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Majdanie Sopockim – Sylwester Chudy, Dyrektor Szkoły w Łosińcu – Anna Kijko, Dyrektor Szkoły w Łuszczaczu – Teresa Puchacz, Dyrektor Szkoły w Grabowicy – Urszula Szymańska.

Jeszcze raz dziękuję Nadleśnictwu Józefów, Stowarzyszeniu Nasza Gmina Susiec i LGD „Roztocze Tomaszowskie” za wspólną organizację tej inicjatywy, która pięknie wpłynie na atrakcyjność turystyczną naszej gminy i będzie kolejnym miejscem chętnie odwiedzanym.

Zadanie zostało zorganizowane przez „Stowarzyszenie Nasza Gmina Susiec”, które zrealizowało projekt pn. „Wykonanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczo-spacerowej wraz z drewnianą kładką”. Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

bwd  Obraz 1/54  fwd