Informacja o ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty


Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostało czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

- Zajęcia w szkołach oddziałach przedszkolnych oraz przedszkolach będą zawieszone na 2 tygodnie.
12-13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie opiekuńcze.
Od 12 marca uczniowie szkół PONADpodstawowych nie przychodzą do szkół.
Od 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.

Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.