Polecenia Wojewody Lubelskiego o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Zarządzenie Wojewody Lubelskiego z dnia 11.03.2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie woj. lubelskiego

Polecenie Wojewody Lubelskiego z 11.03.2020 r. dot. zawieszenia działalności żłobków oraz klubów dziecięcych

Polecenie Wojewody Lubelskiego z 11.03.2020 r. dot. zawieszenia działalności instytucji pomocy społecznej