Informacja dotycząca bazaru w Suścu


W ZWIĄZKU ZE ZNIESIENIEM OGRANICZEŃ
DOTYCZĄCYCH KORONAWIRUSA INFORMUJEMY ŻE BAZAR

W SUŚCU ZOSTAJE OTWARTY OD DNIA
24 KWIETNIA 2020 r.

 

OBOWIĄZKI KORZYSTANIA Z BAZARU W SUŚCU W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII

1. 4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży - z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych obiektów, placówek, targowisk oraz straganów.
2. Standardowo, należy zachować bezpieczną odległość klient-klient oraz między klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca. Wynosi ona minimalnie 2 metry. Osoby oczekujące na swoją kolej po zakupy również powinny zachować dystans nie mniejszy niż 2 metry.
3. Na targowiskach i straganach także wprowadzone są 2 godziny dla seniorów. Od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia.
4. Obowiązek noszenia podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych oraz maseczek.
5. Każdy sprzedawca powinien na swoim straganie posiadać płyn dezynfekcyjny oraz jednorazowe rękawiczki.