Zanieczyszczenia przestrzeni publicznej


W nawiązaniu do pisma Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 18 maja 2020 roku, dotyczącego problemu zanieczyszczenia przestrzeni publicznej (ulic, chodników) przez zużyte środki ochrony osobistej, w postaci maseczek i rękawiczek, stosowane przez obywateli w czasie pandemii, należy zwrócić szczególną uwagę na sygnalizowany problem.

zanieczyszczenia 1

zanieczyszczenia 2

zanieczyszczenia 3

zanieczyszczenia 4

zanieczyszczenia 5