• 1.jpg
 • 11.jpg
 • 14.jpg
 • 17.jpg
 • 19.jpg
 • 22.jpg
 • 24.jpg
 • 30.jpg

Wykaz inwestycji i remontów zrealizowanych w gminie Susiec w latach 2015-2018


Paary

 

 •    Remont drogi w Paarach –2016 r.     Inwestycje 2015-2016       

 

 •    Remont drogi w Paarach (Kocudza) - 2016 r.Inwestycje 2015-2016

 

 •    Budowa siłowni zewnętrznej i doposażenie placu zabaw 2018 r. Inwestycje 2015-2016

 

 •    WykonInwestycje 2015-2016anie pomnika poświęconego pomordowanym mieszkańcom Paar w okresie II Wojny Światowej - 2018 r. 

 

 • Montaż solarów/paneli fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych – 2018 r.

 

Huta Szumy

 

 •    Budowa drogi przez Hutę Szumy (Rebizanty) – 2015 r. Inwestycje 2015-2016

 

 •    Prace wykończeniowe przy Parkingu w Hucie Szumy (Rebizantach) - 2015 r. Inwestycje 2015-2016

 

 •    Budowa historycznych budek strażniczych przy moście na rz. Tanew - 2015 r. Inwestycje 2015-2016

 

 • Inwestycje 2015-2016   Budowa historycznych tablic informacyjnych: dwie przy Szumach, 1 na parkinu,
     1 przy pomniku J.Piłsudskiego, 1 w Zawadkach, dwie w Suścu – 2015 r.

 

 • Inwestycje 2015-2016   Budowa małej infrastruktury drewnianej (schody, pomosty, mostki,
     tablice turystyczne) w Rebizantach 2015, 2016 r.

 

 • Budowa duplikatu obelisku poświęconego J. Piłsudskiemu i ustawienie go na parkingu w Hucie Szumy.

 

 •    Remont drogi od Paar w k. Huty Szumy do mostu na rz. Tanew - 2016 r. Inwestycje 2015-2016

 

 

Susiec I i II

 

 •    Remont ul. Leśnej – 2015 r.     Inwestycje 2015-2016

 

 •    Remont ul. Piwnej - 2015 r.    Inwestycje 2015-2016
   

 

 •    Remont ul. Kolejowej – 2015 r.    Inwestycje 2015-2016

 

 •    Remont ul. Partyzantów i budowa parkingu w pobliżu ośrodka zdrowia- 2015 r. Inwestycje 2015-2016                                         

 

 •    Budowa odcinka drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Piaskową 2015 r. Inwestycje 2015-2016

 

 •    Przedłużenie ul. Piaskowej do ul. Spółdzielczej. - 2016 r. Inwestycje 2015-2016

 

 • Rozbudowa Budynku socjalnego na Oczyszczalni – 2016 r.

 

 •    Remont oczka wodnego „Źrąbek” - 2016 r. Inwestycje 2015-2016

 

 •    Remont ul. Spółdzielczej – 2016 r. Inwestycje 2015-2016

 

 •    Remont drogi w stronę Grabowicy wraz z chodnikiem - 2015 i 2016 r. Inwestycje 2015-2016

 

 •    Budowa parkingu dla autobusów k. wieży widokowej w Suścu - 2016 r. Inwestycje 2015-2016

 

 • Modernizacja remizo-świetlicy – 2017 r.

 

 •   Inwestycje 2015-2016   Inwestycje 2015-2016Remont i adaptacja budynku przedszkola - 2017 r.

 

 •    Utworzenie i wyposażenie „Przedszkola Samorządowego w Suścu” – 2017 r. Inwestycje 2015-2016

 

 • Wyposażenie przedszkola i szkoły w pomoce naukowe i meble – 2017 r.

 

 •    Ogrodzenie szkoły i przedszkola - 2017, 2018 r.  Inwestycje 2015-2016

 

 •    Budowa napisu Roztocze-Susiec k. wieży widokowej – 2017 r. Inwestycje 2015-2016

 

 • Budowa kanału burzowego z ul. Długiej- 2017 r.

 

 •   Inwestycje 2015-2016  Przebudowa stadionu - 2016-2018 r.  Inwestycje 2015-2016

 

 •    Termomodernizacja GOKu w Suścu – 2018 r. Inwestycje 2015-2016

 

 •   Inwestycje 2015-2016   Budowa ronda na skrzyżowaniu w Suścu  - 2018 r.  Inwestycje 2015-2016 

 

 • Budowa wodociągu i kanalizacji na ul. Turystycznej - 2018 r.

 

 •    Montaż solarów/paneli fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych – 2018 r.  Inwestycje 2015-2016

 

Oseredek

 

 •    Budowa oświetlenia ulicznego - 2015 r. Inwestycje 2015-2016

 

 •    Budowa chodnika - 2015 r. Inwestycje 2015-2016

 

 •    Modernizacja drogi Oseredek-Hamernia - 2015 r. Inwestycje 2015-2016

 

 • Utwardzenie placu k. „Muzeum Pożarnictwa w Oseredeku” - 2016 r.

 

 •   Inwestycje 2015-2016 Budowa placu zabaw z siłownią – 2018 r. Inwestycje 2015-2016

 

 •    Budowa drogi Oseredek - Majdan Sopocki Pierwszy - 2018 r. Inwestycje 2015-2016

 

 • Montaż solarów/paneli fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych – 2018 r.

 

Nowiny

 

 •    Utwardzenie skrzyżowania k. świetlicy - 2015 r. Inwestycje 2015-2016

 

 •    Modernizacja skrzyżowania i drogi do Nowin – 2015 r. Inwestycje 2015-2016

 

 • Inwestycje 2015-2016   Remont turystycznej infrastruktury drewnianej w kamieniołomie Nowiny 2015 r.

 

 •    Budowa chodników w Nowinach - 2016 r. Inwestycje 2015-2016

 

 •    Budowa placu zabaw w Nowinach – 2018 r. Inwestycje 2015-2016

 

 • Montaż solarów/paneli fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych – 2018 r.

 

Majdan Sopocki Pierwszy

 

 • Remont drogi gminnej na osiedlu – 2016 r.
 • Budowa wodociągu – 2016 r.
 • budowa oświetlenia ulicznego - 2016 r.
 • Zakup lekkiego samochodu strażackiego – 2016 r.

 

 • Inwestycje 2015-2016  Inwestycje 2015-2016   Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy szkole-2018 r.  

 

Majdan Sopocki Drugi

 

 •    Modernizacja drogi na cmentarz – 2016 r. Inwestycje 2015-2016

 

 •    Modernizacja drogi do Kościoła – 2018 r.  Inwestycje 2015-2016

 

Ciotusza Stara

 

 •    Modernizacja drogi woj. w Ciotuszy Starej; Tomaszów Lub. – Józefów – 2015 r. Inwestycje 2015-2016

 

 •    Remont zbiornika p. poż. – 2015 r. Inwestycje 2015-2016

 

 • Budowa drogi w Ciotuszy Starej w k. Husin – 2015 r. szutrowej, w 2017 r. asfaltowej,

 

Ciotusza Nowa

 

 •   Inwestycje 2015-2016   Budowa drogi na Kolonię 2016 i 2017 r. Inwestycje 2015-2016

 

 •    Remont parkingu przy świetlicy 2017 r. Inwestycje 2015-2016

 

 •    Budowa parkingu przy kaplicy 2018 r. Inwestycje 2015-2016

 

Kunki

 

 •    Modernizacja drogi w k. Zawadek - 2015 r. Inwestycje 2015-2016

 

 • Budowa chodników w k. Zawadek - 2015

 

 •    Remont skrzyżowania dróg Kunki-Grabowica-Łasochy – 2016 r. Inwestycje 2015-2016

 

 • Modernizacja drogi do Ciotuszy Nowej – 2016 r.

 

Grabowica

 

 •    Remont odcinka drogi od skrzyżowania w k. Majdanu Sop. Pierwszego – 2016 r. Inwestycje 2015-2016

 

 •    Budowa parkingu k. szkoły - 2017 r. Inwestycje 2015-2016

 

 • Budowa chodnika – 2017 r.
 • Budowa oświetlenia ulicznego – 2017 r.

 

 •    Termomodernizacja szkoły – 2018 r.  Inwestycje 2015-2016

 

Łasochy

 

 •    Budowa wodociągu Kunki- Łasochy - 2017 r. Inwestycje 2015-2016

 

 •   Inwestycje 2015-2016   Budowa drogi Łasochy-Kunki - 2017 r., 2018 r. Inwestycje 2015-2016

 

 • Budowa drogi przez wieś – 2018 r.
 • Budowa placu zabaw – 2018 r.

 

Łuszczacz

 

 •   Inwestycje 2015-2016    Remont drogi k. szkołyInwestycje 2015-2016

 

 •    Remont odcinka drogi od drogi wojewódzkiej w k. Łuszczacza - 2016 r. Inwestycje 2015-2016

 

 •    Budowa chodników – 2016 r. Inwestycje 2015-2016

 

 • Remont odcinka drogi w k. Krasnobrodu -  2017 r.

 

 •    Budowa drogi na Zagórę – 2017 r.  Inwestycje 2015-2016

 

Róża

 

 •   Inwestycje 2015-2016  Budowa dInwestycje 2015-2016rogi i chodnika od Róży do Łuszczacza - 2018 r.

 

 • Inwestycje 2015-2016 Remont pomnika i ustaw. tablicy poświęconej  pomordowanym  żołnierzom i mieszkańcom podczas II W. Św. - 2018 r.

 

 •    BuInwestycje 2015-2016dowa drogi w Róży (posesje od nr 39 do 49)  i utwardzenie drogi dojazdowej – 2016 r., 2017 r.

 

 • Budowa placu zabaw – 2018 r.  Inwestycje 2015-2016

 

Zawadki

 

 • Oczyszczenie źródeł rzeki - 2017 r.
 • Montaż solarów/paneli fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych – 2018 r.

 

Łosiniec I

 

 • Budowa drogi do cmentarza – 2017 r.
 • Adaptacja budynku na garaż OSP – 2017 r.
 • Remont świetlicy i kuchni – 2017 r.
 • Rozbiórka starej szkoły – 2017 r.
 • Termomodernizacja szkoły – 2018 r.

 

Łosiniec II

 

 •    Utwardzenie szutrem odcinka drogi k. świetlicy - 2015 r. Inwestycje 2015-2016

 

 •    Modernizacja drogi od świetlicy do skrzyżowania z drogą powiatową – 2016 r. Inwestycje 2015-2016

 

 •    Modernizacja drogi w kierunku Maził – 2016 r. Inwestycje 2015-2016

 

 • Budowa chodnika 2016 r.
 • Remont świetlicy – 2017 r.

 

Maziły

 

 • Modernizacja drogi przez wieś od skrzyżowania w k. zachodnim 2015 r.  Inwestycje 2015-2016

 

 •    Remont drogi od szkoły w kierunku Podlesiny  - 2016 r. Inwestycje 2015-2016

 

 •   Inwestycje 2015-2016   Remont świetlicy - 2018 r. Inwestycje 2015-2016

 

 •    Budowa placu zabaw – 2018 r. Inwestycje 2015-2016

 

 •    Budowa drogi przez Zagrodniki – 2018 r.  Inwestycje 2015-2016

 

 • Montaż solarów/paneli fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych – 2018 r.

 

Wólka Łosiniecka

 

 •    Budowa parkingu k. świetlicy - 2017 r. Inwestycje 2015-2016

 

 •    Budowa drogi w Wólce Łosinieckiej (do Kolonii Świdy) – 2017 r.  Inwestycje 2015-2016

 

 •    Budowa droga do Łosińca 2017 r., 2018 r.  Inwestycje 2015-2016

 

 •    Budowa drogi z kostki w Wólce Łosinieckiej (Małej)  - 2018 r. Inwestycje 2015-2016

 

 • Montaż solarów/paneli fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych – 2018 r.

 

Rybnica

 

 •   Inwestycje 2015-2016   Budowa drogi 2015, 2016, 2017 r.  Inwestycje 2015-2016   

 

 •    Budowa wodociągu i kanalizacji - 2015 r. Inwestycje 2015-2016

 

 • Budowa oświetlenia ulicznego – 2016 r.

 

 •     Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej – 2018 r. Inwestycje 2015-2016
 •    Remont świetlicy – 2018 r. Inwestycje 2015-2016

 

 • Budowa wodociągu w Rybnicy (Leśnej) - 2018 r.
 • Budowa kanalizacji w Rybnicy (Leśnej) -2018 r.
 • Montaż solarów/paneli fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych – 2018 r.

 

Teren całej gminy Susiec

1. Budowana jest szerokopasmowa sieć, polegająca na łączeniu z Internetem za pomocą szybkiego łącza o dużej przepustowości – 2018 r.
2. Zmodernizowano drogi:

 • Drogi wojewódzkie  -  2 150 m
 • Drogi Powiatowe - 10 600 m
 • Drogi Gminne - 15 460 m

 

Zamierzenia inwestycyjne przygotowywane do realizacji na lata 2018 - 2023

 1. Budowa kanalizacji w pozostałej części gminy, w tym budowa 2 oczyszczalni i 30 przepompowni (lata 2018-2023)
 2. Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Łosińcu
 3. Budowa drogi w Wólce Łosinieckiej - etap II
 4. Budowa drogi na odcinku Łuszczacz - Zagóra – etap II
 5. Budowa droga łączącej Gminę Susiec i Gminę Krasnobród  na odcinku Łuszczacz - Krasnobród przy współpracy: Starostwa Zamość, Starostwa Tomaszów Lub, Gminy Susiec i Gminy Krasnobród
 6. Budowa drogi Majdan Sop. Drugi - Podrusów
 7. Budowa drogi Ciotusza Stara - Podrusów -
 8. Budowa drogi Majdan Sopocki Pierwszy – Zuby – Ciotusza Nowa
 9. Budowa drogi Ciotusza Nowa - Nowinki
 10. Budowa drogi w Hucie Szumy (w kierunku Banachów)
 11. Budowa drogi w Hucie Szumy (na Korkosze)
 12. Budowa drogi szutrowej wzdłuż domostw w Łasochach
 13. Remont odcinków drogi na ul. Zagóra w Suścu
 14. Remont drogi dojazdowej do pól w Róży
 15. W ramach wspierania rolnictwa – budowa dróg dojazdowych do pól
 16. Montaż oświetlenia ulicznego w Łuszczaczu (na Zagórze)
 17. Budowa parkingu k.  kościoła w Łosińcu
 18. Budowa kanału burzowego w Majdanie Sop. Drugim
 19. Adaptacja na cele socjalne budynku szkoły w Ciotuszy Starej
 20. Adaptacja na cele socjalne pozyskanego na mienie gminne ośrodka wypoczynkowego PKP
 21. Adaptacja budynku szkoły w Kunkach na mieszkanie treningowe dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy
 22. Kontynuacja montażu solarów/ ogniw fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych pozostałych miejscowości - II etap (w ramach OZE)
 23. Pozyskanie odwiertu w Grabowicy na mienie gminy i wykorzystanie pokładów wód geotermalnych do celów socjalnych społeczeństwa gminy
 24. Rozwój gałęzi gospodarki związanej z turystyką i promocja walorów turystycznych gminy
 25. Rozbudowa stadionu o część lekkoatletyczną.

.