• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Inwestycje w realizacji

Budowa wiat grillowych, obiektów małej architektury ogrodowej w miejscowościach: Maziły, Zawadki, Łuszczacz, Ciotusza Nowa i Paary


logo ue leader lgd prow

Ludowy Klub Sportowy "LKS SZUMY" w Suścu informuje, że realizuje projekt pn. „Budowa wiat grillowych, obiektów małej architektury ogrodowej w miejscowościach: Maziły, Zawadki, Łuszczacz, Ciotusza Nowa i Paary”

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest realizacja działań sprzyjających rozwojowi turystyki poza sezonem letnim obejmująca rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę miejsc postojowych (wiat wraz z obiektami małej architektury ogrodowej) w miejscowościach Maziły, Zawadki, Łuszczacz, Ciotusza Nowa, Paary.

Umowa nr 5/8/2018/G z dnia 6.12.2018
Termin realizacji projektu: do 30.06.2019r.
Wartość projektu: 30 000,00zł
Kwota dofinansowania: 30 000,00zł

Przebudowa drogi gminnej Majdan Sopocki - Oseredek


W celu poprawy dostępności komunikacyjnej Gmina Susiec realizuje zadanie p.n. "Przebudowa drogi gminnej Nr 11712 L od drogi powiatowej nr 3549 L Majdan Sopocki do drogi powiatowej nr 2952 L Oseredek od km 0+260 do km 1+550 i od km 1+578 do km 2+260 o długości 2,332 km" o wartości 1 111 575 zł.

Więcej informacji...

Droga Kunki - Łasochy


img 3954 1

Uprzejmie informuję, że w związku ze złożonym wnioskiem do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego o udzielenie dotacji na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków gwałtownego spływu wód opadowych, które miały miejsce w maju 2015r., Gmina Susiec otrzymała dotację celową z budżetu państwa na poprawę dróg lokalnych.

Więcej…

Remont świetlic w Maziłach, Rybnicy i Łosińcu I


img 3871 copy

Właśnie ruszyły prace remontowe z ociepleniem i wykończeniem elewacji budynków Świetlicy w Maziłach i Remizo-Świetlicy w Rybnicy oraz remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Łosińcu I polegający na wymianie instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz stolarki drzwiowej.

Więcej…

Przebudowa drogi gminnej nr 111718L w m. Łuszczacz i Róża


W celu poprawy dostępności komunikacyjnej Gmina Susiec w roku 2017 realizuje zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 111718L od km 0+000 do km 1+475 długości 1,475 km w m. Łuszczacz i Róża" o wartości 435 749,00 zł.

Więcej informacji...