• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Inwestycje w realizacji

„Trasy zdrowia PZU” – budowa trasy zdrowia na terenie GOSIR w Suścu.


• Zakres rzeczowy: dostawa i montaż zestawu urządzeń rekreacyjnych
• Rok realizacji: 2015
• Wartość zadania: 60 000 zł
• Wartość dofinansowania: 50 000 zł ( wkład własny gminy 10 000 zł).
• Program, z którego pozyskano środki: Fundacja PZU

„Kluby Sportowe Orange” - utworzenie w LKS „Szumy” w Suścu Klubu Sportowego Orange


– wniosek złożony przez LKS w partnerstwie z Gminą i WTZ w Grabowicy.
• Zakres rzeczowy: doposażenie klubu w sprzęt i stroje sportowe. Kluby zostaną zasilone technologicznie w postaci tabletów i Internetu, dzięki czemu będą mogły korzystać ze specjalnie przygotowanej platformy internetowej, zawierającej programy szkoleniowe oraz treningi. Platforma jest interaktywnym centrum edukacji sportowej oraz miejscem rywalizacji międzyklubowej.
• Rok realizacji: 2015/2016
• Wartość zadania: wartości pieniężna nie jest określona - sprzęt zostanie zakupiony i dostarczony zgodnie ze zgłoszonym przez KLUB zapotrzebowaniem. Po zakupie, wartość całej darowizny zostanie określona.
• Wartość dofinansowania: około 50 000 zł
• Program, z którego pozyskano środki: ORANGE Polska

Trzy pory roku w gminie Susiec - cykl imprez kulturalnych


• Zakres rzeczowy:
W ramach Projektu zorganizowany zostanie cykl imprez kulturalnych, w skład których wchodzą: „Jarmark Susiecki", „Otwarcie letniska" oraz „Pieczony ziemniak", promujących lokalne tradycje i walory kulturowe oraz będących atrakcją kulturalną zarówno dla turystów, jak i społeczności lokalnej.
• Rok realizacji: 2015
• Wartość zadania:56 880,00 zł
• Wartość dofinansowania: 30000,00 zł (wkład własny finansowy gminy: 4200,00 zł i wkład własny niefinansowy gminy: 22 680,00 zł)
• Program, z którego pozyskano środki: Projekt współfinansowany jest ze środków Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Internet w Twoim zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim


• Zakres rzeczowy:
- możliwość odbioru bezpłatnego internetu drogą radiową zakup 15 laptopów i 75 urządzeń odbiorczych dla rodzin o najniższych dochodach wytypowanych przez GOPS w Suścu.
• Rok realizacji: 2013-2015
• Wartość zadania: 259 808,72 zł
• Wartość dofinansowania: 207 102,71 zł
• Program, z którego pozyskano środki: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka