• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Inwestycje zrealizowane

Budowa placu zabaw w miejscowości Grabowica


• Zakres rzeczowy:
W ramach operacji zamontowano: zestaw zabawowy, karuzelę krzyżową, huśtawkę ważkę, konik bujak – sprężynowy, motorek-bujak sprężynowy, ławkę wolno stojącą, karuzelę tarczową, huśtawkę metalową i regulamin placu zabaw
• Rok realizacji: 2014
• Wartość zadania:27 115,97 zł
• Wartość dofinansowania: 17 592,31 zł
• Program, z którego pozyskano środki: W ramach Osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013

Przebudowa dachu i remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Miejscowości Majdan Sopocki Drugi


• Zakres rzeczowy:
Remont dachu , wykonanie nowej elewacji oraz [przebudowa pomieszczeń wewnątrz budynku
• Rok realizacji:2014
• Wartość zadania:616 092,72 zł
• Wartość dofinansowania: 286 639,00 zł
• Program, z którego pozyskano środki: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi"

XIII Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu promocją naszej gminy


• Zakres rzeczowy:
Organizacja festiwalu obejmowała min: promocja, wydruk plakatów, baner,nagrody rzeczowe, koncerty, zabawa, ochrona, medyk, oświetlenie, nagłośnienie, ZAiKS,
• Rok realizacji:2013/2014
• Wartość zadania:31699,32 zł
• Wartość dofinansowania: 21153,00 zł
• Program, z którego pozyskano środki: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Rozwój turystyki na terenie Gminy Susiec


• Zakres rzeczowy:
Wydano album, przewodnik dla dzieci, mapę Gminy Susiec, nakręcono film promocyjny
• Rok realizacji:2013/2014
• Wartość zadania:28499,25 zł
• Wartość dofinansowania: 20260,00 zł
• Program, z którego pozyskano środki: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Łatwiej na Roztocze


• Zakres rzeczowy:
W ramach projektu gmina Susiec planuje wybudować most na rzece Tanew, a powiat przebudować drogę od miejscowości Susiec do miejscowości Rebizanty
• Rok realizacji:2012-2014
• Wartość zadania:1 700 000 zł
• Wartość dofinansowania: 1 530 000 zł
• Program, z którego pozyskano środki: W ramach Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013