• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Inwestycje zrealizowane

Budowa muzeum pożarnictwa w miejscowości Oseredek


• Zakres rzeczowy:
Budowa muzeum pożarnictwa w miejscowości Oseredek
• Rok realizacji:2012-2014
• Wartość zadania:918 610,86 zł
• Wartość dofinansowania: 500 000 zł
• Program, z którego pozyskano środki: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie „Odnowa i rozwój wsi"

Zagospodarowanie terenów wokół zalewu w miejscowości Majdan Sopocki Pierwszy i Majdan Sopocki Drugi do celów turystyczno- wypoczynkowych

• Zakres rzeczowy:
-droga dojazdowa – 575 m,
-parkingi z kostki brukowej szt. 3 , 2143 m2, 182 miejsca parkingowe,
-aleje spacerowe – 1,8 km
-szalet publiczny – 64 m2,
-molo – 320 m2,
-toaleta – 14,74 m2
-budowa wieży dla ratowników,
-ławki parkowe – 82 szt,
-kosze na śmiecie – 64 szt.
-oświetlenie alei spacerowej i ciągu pieszego -90 szt.
-instalacja systemu monitoringu
-promocja projektu
• Rok realizacji:2010-2014
• Wartość zadania: 3 195 138,22 zł
• Wartość dofinansowania: 2 139 055,88 zł
• Program, z którego pozyskano środki: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013 Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki

Budowa punktu widokowego w miejscowości Susiec


• Zakres rzeczowy:
Wykonanie wieży widokowej i zagospodarowanie terenu wokół wieży
• Rok realizacji:2013
• Wartość zadania:285 718,60 zł
• Wartość dofinansowania: 179 973,96 zł
• Program, z którego pozyskano środki: W ramach Osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013

Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury – zakup sceny mobilnej


• Zakres rzeczowy:
Zakup sceny mobilnej
• Rok realizacji:2013
• Wartość zadania:82 287,00 zł
• Wartość dofinansowania: 43 000,00 zł
• Program, z którego pozyskano środki: W ramach Osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013

XII Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu


• Zakres rzeczowy:
Organizacja transgranicznego Festiwalu Pieśni o Roztoczu
• Rok realizacji:2013
• Wartość zadania:36 831,68 zł
• Wartość dofinansowania: 23 000,00 zł
• Program, z którego pozyskano środki: W ramach Osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013