• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Inwestycje zrealizowane

Doposażenie GOK w Suścu w sprzęt nagłaśniający, stoły biesiadne i namiot


• Zakres rzeczowy:
W ramach projektu zakupiono:
-40 zestawów biesiadnych(stół +2 ławki,
-60 szt. ławek składanych,
-1 kpl sprzętu nagłaśniającego,
-1 szt namiotu ekspresowego
• Rok realizacji: 2013
• Wartość zadania: 38 259,00 zł
• Wartość dofinansowania: 24 500,00 zł
• Program, z którego pozyskano środki: W ramach Osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013

Budowa placu zabaw w miejscowości Łosiniec I


• Zakres rzeczowy:
W ramach operacji zamontowano: zestaw zabawowy, karuzelę krzyżową, huśtawkę ważkę, konik bujak – sprężynowy, motorek-bujak sprężynowy, ławkę wolno stojącą, karuzelę tarczową , huśtawkę metalową i regulamin placu zabaw
• Rok realizacji: 2013
• Wartość zadania: 28 473,27 zł
• Wartość dofinansowania: 18 519,20 zł
• Program, z którego pozyskano środki: W ramach Osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013

Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Susiec


• Zakres rzeczowy:
Zamontowano: Zestaw zabawowy „Paweł" Premium+, Huśtawka wahadłowa podwójna bez oparć Clasic+ , Huśtawka „Ważka" na sprężynie, Konik na sprężynie, Piaskownica sześciokątna. 3szt. ławek, ogrodzenie- drewniany płot.
• Rok realizacji: 2013
• Wartość zadania: 26622,40 zł
• Wartość dofinansowania: 17500,00 zł
• Program, z którego pozyskano środki: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Budowa wodociągu w miejscowości Nowiny


• Zakres rzeczowy:
-zbiorniki wyrównawcze,szt.3
-sieć wodociągowa - 5 938 m,
-przyłącza wodociągowe- 1632 m,
-przyłącza wodociągowe – 99 szt.
• Rok realizacji: 2012-2013
• Wartość zadania: 1 310 246,79 zł
• Wartość dofinansowania: 690 109,00 zł
• Program, z którego pozyskano środki: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Budowa placu zabaw w miejscowości Majdan Sopocki Pierwszy


• Zakres rzeczowy:
Zestaw zabawowy, karuzela krzyżowa, huśtawka ważka , bujak sprężynowy ,szt. 2, ławeczka wolno stojąca, karuzela tarczowa
• Rok realizacji:2012
• Wartość zadania: 26 900,10 zł
• Wartość dofinansowania: 15 309,00 zł
• Program, z którego pozyskano środki: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (Program Lider)