• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Inwestycje zrealizowane

XI Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu


• Zakres rzeczowy:
Organizacja festiwalu: promocja, wydruk plakatów, baner, nagrody rzeczowe, koncerty, zabawa, ochrona, medyk, oświetlenie, nagłośnienie, ZAiKS
• Rok realizacji:2012
• Wartość zadania:35995,76 zł
• Wartość dofinansowania: 20746,43 zł
• Program, z którego pozyskano środki: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Otwarcie letniska


• Zakres rzeczowy:
Organizacja imprezy obejmowała: wykonanie baneru, promocja, wydruk plakatów, nagrody rzeczowe, koncerty, zabawa, ochrona, medyk, oświetlenie, nagłośnienie.
• Rok realizacji:2011-2012
• Wartość zadania: 13505,32 zł
• Wartość dofinansowania: 9043,73 zł
• Program, z którego pozyskano środki: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

X Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu


• Zakres rzeczowy:
Organizacja festiwalu: promocja, wydruk plakatów, zaproszeń, statuetki, koncerty, zabawa, ochrona, medyk, oświetlenie, nagłośnienie, stół regionalny, stół wiejski, naczynia jednorazowe.
• Rok realizacji:2011
• Wartość zadania:33819,00 zł
• Wartość dofinansowania: 21811,37 zł
• Program, z którego pozyskano środki: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Budowa drogi gminnej Nr 111735 L klasy D w miejscowości Majdan Sopocki Pierwszy od km 0+ 000 do km 0+406 o długości 0,406 km


• Zakres rzeczowy: budowa 0,261 km drogi wraz z chodnikiem
• Rok realizacji: 2010-2011
• Wartość zadania: 289 233 zł
• Wartość dofinansowania: 144 616 zł
• Program, z którego pozyskano środki: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Szlak Geoturystyczny Roztocza Środkowego


• Zakres rzeczowy:
- platforma widokowa wraz parkingiem w kamieniołomach Nowiny,
- przebudowa ścieżek przyrodniczo –dydaktycznych w rezerwatach „Nad Tanwią", „Czartowe Pole" przy wzgórzu „Kościółek",
-przebudowa drogi w miejscowości Rebizanty
• Rok realizacji:2010-2011
• Wartość zadania:1 247 693 zł
• Wartość dofinansowania: 821 723,65 zł
• Program, z którego pozyskano środki: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa VII. Kultura i turystyka, Współpraca Międzyregionalna-Działanie 7.1. Infrastruktura Kultury i turystyki