• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Inwestycje zrealizowane

Zagospodarowanie centrum miejscowości Paary poprzez budowę chodnika


• Zakres rzeczowy:
- budowa 1,750 m chodnika
• Rok realizacji:2011
• Wartość zadania:1 289 983 zł
• Wartość dofinansowania: 500 000 zł
• Program, z którego pozyskano środki: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi"

Podniesienie standardu świadczonych usług przez Gminny Ośrodek Kultury w Suścu poprzez montaż urządzenia klimatyzacyjnego


• Zakres rzeczowy:
-montaż agregatu chłodniczego,
-wykonanie linii elektrycznej zasilającej agregat
• Rok realizacji: 2011
• Wartość zadania: 53 111 zł zł
• Wartość dofinansowania: 40 107 zł
• Program, z którego pozyskano środki: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi"

IX Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu


• Zakres rzeczowy: organizacja 2 dni festiwalu: promocja, wydruk plakatów, zaproszeń, nagrody rzeczowe, koncerty, zabawa, ochrona, medyk, oświetlenie, nagłośnienie, ZAiKS, wyżywienie
• Rok realizacji: 2010 r.
• Wartość zadania: 38262,62 zł
• Wartość dofinansowania: 24668,68 zł
• Program, z którego pozyskano środki: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami i przyłączami w miejscowości Oseredek – III etap


• Zakres rzeczowy:
-4 483 m sieci z rur PCV 160,200
-1 660 m rurociągu tłocznego,
-480 m przyłączy kanalizacyjny,
-2 pompownie ścieków
• Rok realizacji: 2009-2010
• Wartość zadania: 1 465 904,39 zł
• Wartość dofinansowania: 870 000,00 zł
• Program, z którego pozyskano środki: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Przebudowa i remont budynku pełniącego funkcje rekreacyjno – sportowe na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suścu


• Zakres rzeczowy: Przebudowa budynku:
-zmiana konstrukcji dachu,
-elewacja,
-zagospodarowanie terenu,
-instalacja san. i wod. kan.,
-przebudowa wnętrz obiektu.
• Rok realizacji: 2009 - 2010
• Wartość zadania: 521 882,71 zł
• Wartość dofinansowania: 313 655,00 zł
• Program, z którego pozyskano środki: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie „Odnowa i rozwój wsi"