• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Inwestycje zrealizowane

Przebudowa drogi gminnej nr 111732 L w miejscowości Huta Szumy od km 0+715,00 do km 2+976 o długości 2,261 km


• Zakres rzeczowy: 2,261 km wybudowanej drogi
• Rok realizacji: 2009 - 2010
• Wartość zadania: 1 176 685,25 zł
• Wartość dofinansowania: 464 250,85
• Program, z którego pozyskano środki: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy.