• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Inwestycje zrealizowane

Dostawa, montaż pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych i wyposażenia: komputery, meble, osprzęt do łazienek, sprzęt AGD, RTV i ICT – w ramach projektu modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


• Zakres rzeczowy:
Dostawa, montaż pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych i wyposażenia: komputery, meble, osprzęt do łazienek, sprzęt AGD, RTV i ICT
• Rok realizacji: 2014
• Wartość zadania:231 187,11 zł
• Wartość dofinansowania: 231 187,11 zł
• Program, z którego pozyskano środki: Europejski Fundusz Społeczny POKL 2007-2013, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Budowa parku rekreacji w Majdanie Sopockim Pierwszym


• Zakres rzeczowy:
W ramach operacji zamontowano: skałkę bulderową, zestaw urządzeń rekreacyjnych
• Rok realizacji: 2014
• Wartość zadania:43 999,37 zł
• Wartość dofinansowania: 25 000,00 zł
• Program, z którego pozyskano środki: W ramach Osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013

Budowa placu zabaw w miejscowości Łosiniec II


• Zakres rzeczowy:
W ramach operacji zamontowano zestaw zabawowy, karuzelę krzyżową, huśtawkę ważkę, konik bujak – sprężynowy, motorek-bujak sprężynowy, ławkę wolno stojącą, karuzelę tarczową, huśtawkę metalową i regulamin placu zabaw
• Rok realizacji: 2014
• Wartość zadania:28 304,15 zł
• Wartość dofinansowania: 18 363,18 zł
• Program, z którego pozyskano środki: W ramach Osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013

Budowa placu zabaw w miejscowości Ciotusza Stara


• Zakres rzeczowy:
W ramach operacji zamontowano: zestaw zabawowy, karuzelę krzyżową, huśtawkę ważkę, konik bujak – sprężynowy, bujak sprężynowy, ławkę wolno stojącą, karuzelę tarczową, huśtawkę metalową i regulamin placu zabaw
• Rok realizacji: 2014
• Wartość zadania:28 304,15 zł
• Wartość dofinansowania: 18 363,18 zł
• Program, z którego pozyskano środki: W ramach Osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013

Budowa placu zabaw w miejscowości Kunki


• Zakres rzeczowy:
W ramach operacji zamontowano zestaw zabawowy, karuzelę krzyżową, huśtawkę ważkę, konik bujak – sprężynowy, motorek-bujak sprężynowy, ławkę wolno stojącą, karuzelę tarczową, huśtawkę metalową i regulamin placu zabaw
• Rok realizacji: 2014
• Wartość zadania:28 304,15 zł
• Wartość dofinansowania: 18 363,18 zł
• Program, z którego pozyskano środki: W ramach Osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013