• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Składy zarządów jednostek OSP

1.Ochotnicza Straż Pożarna w Ciotuszy Nowej

Lp.

Funkcja

Imię i nazwisko

1.

Prezes

Jan Hejzner

2.

Wiceprezes-naczelnik (kierowca)

Jerzy Kostur

3.

Wiceprezes

Ireneusz Hałasa

4.

Z-ca naczelnika

Krzysztof Hejzner

5.

Sekretarz

Ireneusz Hałasa

6.

Skarbnik

Roman Gramatyka

7.

Gospodarz

Dariusz Nizioł

2.Ochotnicza Straż Pożarna w Ciotuszy Starej

Lp.

Funkcja

Imię i nazwisko

1.

Prezes

Piotr Bednarczuk

2.

Wiceprezes-naczelnik

Kazimierz Uchman

3.

Sekretarz

Damian Malarz

4.

Skarbnik

Stanisław Herda

3.Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowicy

Lp.

Funkcja

Imię i nazwisko

1.

Prezes

Józef Koper

2.

Wiceprezes-naczelnik

Wiesław Caryk

3.

Wiceprezes

Jan Kowalik

3.

Sekretarz

Joanna Kowalczuk

4.

Skarbnik

Stanisław Suski

5.

Gospodarz (kierowca)

Krzysztof Byra

4.Ochotnicza Straż Pożarna w Kunkach

Lp.

Funkcja

Imię i nazwisko

1.

Prezes (kierowca)

Sylwester Soluch

2.

Wiceprezes-naczelnik

Łukasz Mikuła

3.

Sekretarz

Adam Mikuła

4.

Skarbnik

Mirosław Wojtowicz

5.

Gospodarz

Marian Wojtowicz

 

5.Ochotnicza Straż Pożarna w Łosińcu I

Lp.

Funkcja

Imię i nazwisko

1.

Prezes

Ryszard Woszczak

2.

Wiceprezes-naczelnik

Sławomir Ważny

3.

Z-ca naczelnika

Adam Gaca

4.

Sekretarz

Mirosław Szałański

5.

Skarbnik

Ryszard Margol

6.Ochotnicza Straż Pożarna w Łosińcu II

Lp.

Funkcja

Imię i nazwisko

1.

Prezes

Leszek Ważny

2.

Wiceprezes-naczelnik

Piotr Bosiak

3.

Wiceprezes

Ryszard Wdowiak

4.

Sekretarz

Tomasz Pilipiec

5.

Skarbnik

Jan Żółkiewski

6.

Gospodarz

Edward Pilipiec

 

7.Ochotnicza Straż Pożarna w Łuszczaczu

Lp.

Funkcja

Imię i nazwisko

1.

Prezes

Zbigniew Kawka s. Tadeusza

2.

Wiceprezes-naczelnik

Zbigniew Kawka s. Stanisława

3.

Wiceprezes

Tomasz Machalski

4.

Sekretarz

Adam Kudyba

5.

Skarbnik

Stanisław Burak

8.Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Sopockim Pierwszym

Lp.

Funkcja

Imię i nazwisko

1.

Prezes (kierowca)

Jan Knap

2.

Wiceprezes-naczelnik

Mariusz Łoboda

3.

Wiceprezes

Grzegorz Trześniowski

4.

Z-ca naczelnika

Marcin Knap

5.

Sekretarz

Ryszard Czarny

6.

Skarbnik

Jan Łasocha

7.

Członek

Paweł Rogowski

9.Ochotnicza Straż Pożarna w Nowinach

Lp.

Funkcja

Imię i nazwisko

1.

Prezes

Janusz Rogowski

2.

Wiceprezes-naczelnik

Paweł Pastuszek

3.

Sekretarz

Krzysztof Biszczanik

4.

Skarbnik

Dariusz Świst

5.

Gospodarz

Władysław Pastuszek

10.Ochotnicza Straż Pożarna w Oseredku

Lp.

Funkcja

Imię i nazwisko

1.

Prezes

Jerzy Bosiak

2.

Wiceprezes-naczelnik

Szczepan Łasocha

3.

Wiceprezes

Jan Łasocha

4.

Z-ca naczelnika

Mateusz Łasocha

5.

Sekretarz

Krzysztof Drążek

6.

Skarbnik

Ryszard Darda

11.Ochotnicza Straż Pożarna w Paarach

Lp.

Funkcja

Imię i nazwisko

1.

Prezes (kierowca)

Jan Ważny

2.

Wiceprezes-naczelnik

Waldemar Romaniszyn

3.

Sekretarz

Paweł Fronc

4.

Skarbnik

Bogdan Kozina

5.

Gospodarz

Marian Ważny

12.Ochotnicza Straż Pożarna w Róży

Lp.

Funkcja

Imię i nazwisko

1.

Prezes

Wiesław Ćmil

2.

Wiceprezes-naczelnik

Piotr Kita

3.

Wiceprezes

Janusz Skóra

4.

Sekretarz

Lesław Burak

5.

Skarbnik

Tadeusz Hejzner

6.

Gospodarz

Leszek Bukała

13.Ochotnicza Straż Pożarna w Rybnicy

Lp.

Funkcja

Imię i nazwisko

1.

Prezes

Daniel Leńczuk

2.

Wiceprezes-naczelnik

Łukasz Mikuła

3.

Wiceprezes

Wiesław Skiba

4.

Sekretarz

Tomasz Moskwa

5.

Skarbnik

Zbigniew Moskwa

6.

Gospodarz

Władysław Leńczuk

14.Ochotnicza Straż Pożarna w Suścu

Lp.

Funkcja

Imię i nazwisko

1.

Prezes

Piotr Korkosz

2.

Wiceprezes-naczelnik (kierowca)

Jan Skiba

3.

Wiceprezes

Krzysztof Malec

4.

Za-ca naczelnika

Jan Gąsior

5.

Sekretarz

Marek Herda

6.

Skarbnik

Dariusz Korkosz

7. Gospodarz Adam Wiatrzyk

15.Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Łosinieckiej

Lp.

Funkcja

Imię i nazwisko

1.

Prezes

Marian Krawiec

2.

Wiceprezes-naczelnik/

Wiesław Przytuła

3.

Sekretarz

Józef Paska

4.

Skarbnik

Piotr Hałasa

5.

Gospodarz

Stanisław Szabat