Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia


 

Lp.

 

 

 

Nr działki

Pow.

/ha/

lub m²

Nr Księgi Wieczystej lub decyzji Wojewody

 

Obręb geodez.

 

Uwagi

 

Cena

1

2

3

4

5

6

7

1.

601/2

0,02 ha

GKGG.VI.828/41/28/91

Susiec

Teren zabudowy jednorodzinnej

2 316,00 zł

 

2.

Udział ¼ w dz.341

0,21 ha

ZA1T/00030351/6

Nowiny

Teren zabudowy letniskowej

Cena udziału

7 114,00 zł

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) mogą składać wnioski do dnia 19.10.2012r.

 

                                                                                                         WÓJT GMINY

                                                                                                 mgr Franciszek Kawa