Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego na 2017 rok


Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty