Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie działek z mienia Gminy Susiec


Treść ogłoszenia