Ogłoszenie wyników postępowania dotyczącego wyboru najlepszej oferty na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu


Treść ogłoszenia