Informacja o wynikach ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego zbycia działek z mienia Gminy Susiec ogłoszonego na dzień 02.03.2016 roku w Urzędzie Gminy Susiec


Treść ogłoszenia