Informacja o wynikach ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego zbycia działek z mienia Gminy Susiec ogłoszonego na dzień 11.05.2017 roku w Urzędzie Gminy Susiec


Informacja o wynikach ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego zbycia działek z mienia Gminy Susiec ogłoszonego na dzień 11.05.2017 roku w Urzędzie Gminy Susiec