Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie działek z mienia Gminy Susiec


Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu