Informacja o wynikach ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego zbycia działek z mienia Gminy Susiec ogłoszonego na dzień 27.07.2017 roku w Urzędzie Gminy Susiec


Treść informacji