Informacja o wynikach konkursu ofert na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Susiec


Informacja o wyniku konkursu

Protokół z posiedzenia dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu